วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2554

ททท. นครพนม ขอเชิญนักท่องเที่ยวเที่ยวชม "งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2554"
ระหว่างวันที่ 4 -7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นประธาน
ชมการจัดกิจกรรมมากมายภายในงาน :

-การจัดแสดงพันธ์ปลาน้ำจืด ปลาแม่น้ำโขงที่หาชมได้ยาก
-การประกวดผลผลิตทางการเกษตร แข่งขันจัดสวนหย่อม จัดตู้ปลาสวยงาม
-การประกวดและตรวจสุขภาพสัตว์ อาทิ ประกวดสุนัขสุขภาพดี/แฟนซี  การแข่งขันล้มโค
-กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและการสาธิตต่างๆ เสวนาเรื่องไก่พื้นเมือง โดย แอ๊ด คาราบาว
-เสวนาเส้นทางยางพาราสู่ศูนย์กลางอินโดจีน
-การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าธงฟ้าและสินค้า OTOP ราคาถูก
-สัมมนาแนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดี สุู่มาตรฐานโลก
-นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
-การแสดงโปงลางลุ่มน้ำโขง และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย และสนุกสนานกับเกมส์มาลัยเป็ด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042-543 222 042-532 545
                               www.agri.npu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น