วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

งานเทศกาลโส้รำลึก ครั้งที่ 30 ประจำปี 2554

งานเทศกาลโส้รำลึกครั้งที่ 30 ประจำปี 2554
วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ ณ สนามหน้าศูนย์วัฒนธรรมไทโส้  อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เที่ยวชมงานเทศกาลโส้รำลึกครั้งที่ 30 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามหน้าศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์


 สำหรับชาวเผ่าโส้ หรือกะโซ่ ในอำเภอกุสุมาลย์เป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากสาธารณะรัฐประชาชนลาว ที่มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งที่เหนือธรรมชาติ และความเชื่อตามคติขอมโบราณ มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีจากบรรพบุรุษอย่างเหนียวแน่น  

  นายวิชุกร  กุหลาบศรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่า อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตประเพณีและพิธีกรรมเก่าแก่ของชาวโส้ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งงานเทศกาลโส้รำลึก ตามประเพณีความเชื่อที่สืบทอดมาแต่อดีต เป็นการแสดงพิธีเยา หรือพิธีเชิญวิญญาณเข้าทรงคนป่วยลงสนามหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แซงสนาม ซึ่งชาวโส้ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มาก 
นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนเผ่าโส้ ชมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ ได้แก่ ขบวนแห่เจ้าเมืองกุสุมาลย์มณฑล ขบวนแห่ทางวัฒธรรมไทโส้กว่า 30 ชุด อาทิ ชุดกลองชัย ชุดขบวนตุง ชุดขบวนฉัตร ชุดพิธีแต่งงาน ชุดการแต่งกายชาวโส้ พิธีเจี้ยศาลารวมรูปขบวนที่สวยงาม ที่เป็นจังหวะสอดคล้องกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ดีดสีตีเป่าเข้ากับท่วงท่ารำของสาวโส้ที่ร่วมขบวนฟ้อนรำอย่างสนุกสนาน 

นอกจากนั้นยังจะได้ชมพิธีบวงสรวงเจ้าเมืองเผ่าไทโส้ (พระอรัญอาสา) การแสดงเกี่ยวกับวิถีของชนเผ่าโส้ เพลิดเพลินกับการชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รำโส้ทั่งบั้ง รำลายกลอง เดี่ยวพิณ ประกวดธิดาไทโส้ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดชุดไทโส้ดั้งเดิมและประยุกต์ และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญวันปีใหม่ไทโส้ ผูกข้อต่อแขน “เอาะ หนาย” และกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน      


1 ความคิดเห็น: