วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทศกาลแห่ดาว ชุมชนบ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

ชวนเที่ยวเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส 
ชุมชนบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 24 - 25 ธ.ค. นี้
เที่ยวสนุก...รับปีใหม่ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข รับศักราชใหม่ เริ่มกัน จังหวัดสกลนคร กับงานเทศกาลแห่ดาว 
ที่เป็นที่รู้จักกันดีที่บ้านท่าแร่ ชุมชนชาวคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชุมชน ที่มีตึกอาคารที่สวยงามแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมเวียดนาม อีกทั้งยังมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอของวัฒนธรรมที่แตกต่าง

เทศกาลคริสต์มาสเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู ฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลก ส่วนประเพณีแห่ดาวนั้นมีตำนานกล่าวไว้ว่า บัณฑิต 3 คน ออกเดินทางตามแสงแห่งดวงดาว และดาวมาดับแสง ณ ที่ประสูติของพระเยซู จึงเริ่มมีการแห่ดาวขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้น ดังนั้นในวันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญชาวคริสต์ทั่วโลก และมีการส่งบัตรอวยพร ให้ของขวัญ แก่กันและกัน รวมทั้งประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟ และต้นคริสต์มาสอย่างสวยงาม


จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม และเทศบาลตำบลท่าแร่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม ณ บ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ชมบรรยากาศการประดับประดาบ้านเรือนด้วยดวงไฟหลากสีสัน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ชมความงดงามของบ้านเรือน สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ในชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น. ชมขบวนแห่ดาวขนาดเล็กรอบโบสถ์และพิธีมิสซา ส่วนในวันที่ 25 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ชมขบวนแห่ดาวประดับตกแต่งด้วยดวงไฟวิทยาศาสตร์อย่างสวยงามกว่า  200 คัน และชมการแสดงบนเวทีของเด็กๆ พลุไฟ ละครเทวดา การประกวดร้องเพลงคริสต์มาสและประกวดดาว            

กำหนดการจัดงานแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2010

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553
ณ อาสนวิหารเทวดามีคาแอลท่าแร่ และบริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่

14.00 น. ลงทะเบียนดาวเล็กแบบดั้งเดิม ณ บริเวณศาลามาร์ติโน
16.00 น. ลงทะเบียนดาวใหญ่ที่เข้าร่วมขบวนแห่ ณ บริเวณศาลามาร์ติโน
18.00 น. ศาสนพิธีกรรม ในอาสนวิหารเทวดามีคาแอลท่าแร่
             -การแสดงละครประวัติกุมารเยซูบังเกิด
             -พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
20.30 น. พิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
             -ชมการร้องเพลงคริสต์มาสประสานเสียง จากคณะภคินีอารามรักกางเขนแห่งท่าแร่
20.45 น. พิธีแห่ดาวเล็กรอบอาสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่
21.00 น. ร่วมขบวนแห่ดาวใหญ่เคลื่อนจากสนามศาลามาร์ติโนท่าแร่ไปตามเส้นทางรอบชุมชนท่าแร่
             -ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนท่าแร่วิทยา และการแสดงจากกลุ่มเยาวชน ตำบลท่าแร่


วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553

17.00 น. ขบวนแห่ดาวคริสต์มาสกว่า 200 ดวง เคลื่อนขบวนไปตามถนนรอบตัวเมืองสกลนคร (ขบวนเริ่มต้นที่ซุ้มประตูถนนศูนย์ราชการ ไปตามถนนสุขเกษม เลี้ยวที่สี่แยกมิตรอุปถัมภ์ ตามถนนมรรคาลัย ผ่านสนามมิ่งเมือง และตรงเข้าที่โรงเรียนเซนต์ยอเซฟสกลนคร : สำนักมิสซังท่าแร่-หนองแสง) ชมการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอเซฟสกลนคร และพลุไฟที่สวยงามตระการตาในค่ำคืนวันคริสต์มาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น