วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขอเชิญประกวดภาพถ่าย หัวข้อ"วิถีแห่งดาว กับชุมชนท่าแร่" เปิดรับผลงาน 23 ธ.ค. นี้

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส............
                        ในงานเทศกาลแห่ดาวบ้านท่าแร่ จ.สกลนคร
   พร้อมร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "วิถีแห่งดาว กับ ชุมชนท่าแร่"
ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ รวมกว่า 10,000 บา


นายวิชุกร  กุหลาบศรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม    ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “วิถีแห่งดาวกับ ชุมชนท่าแร่ในเทศกาลแห่ดาว บ้านท่าแร่ที่จะถึงนี้  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษาในปี 2553 และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ และสะท้อนความเป็นสกลนครในทุกมิติให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวสกลนครได้ชื่นชม  ตลอดจนแสดงวิถีชีวิตความผูกพันของประเพณีแห่ดาวกับชาวสกลนคร ผ่านภาพถ่าย โดยเปิดรับผลงานภาพถ่าย ระหว่างวันที่ 20-23 ธ.ค. และจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในงานเทศกาลแห่ดาว ณ ชุมชนบ้านท่าแร่ วันที่ 24 ธ.ค. 2553 


 รายละเอียดการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1.   เปิดรับภาพจากผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย อายุ ของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
2.   เป็นภาพสี หรือภาพเอกรงค์ (ภาพขาวดำ)
3.   ถ่ายภาพต้องถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล โดยให้ส่งภาพพร้อมแนบไฟล์ส่งเป็นแผ่นซีดี ไฟล์ JPEG ขนาดความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
4.    ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ตกแต่งหรือใช้เทคนิคใดๆ ในการแต่งภาพ นอกจากการปรับความเข้มของแสงเท่านั้น
5.    ผู้ประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ
6.    ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องระบุชื่อภาพ ชื่อผู้ถ่าย สถานที่ที่ถ่ายภาพ และวันเดือนปีที่ถ่าย ลงด้านหลังภาพ โดยให้แนบมาพร้อมกับภาพถ่าย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1.  ผู้ส่งประกวด ต้องระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหลังภาพถ่ายทุกภาพ
2.  ภาพถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน
3.  ภาพถ่ายที่มีการปรับแต่ง และภาพถ่ายที่เคลือบพลาสติกหรือใส่กรอบ จะไม่ได้รับพิจารณา
4.  ผู้ส่งผลงานต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด
5.  ผู้จัดการประกวดจะไม่ส่งผลงานกลับคืนให้ผู้เข้าประกวด
6. ผู้ชนะการประกวดต้องยินยอมให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ตีพิมพ์ภาพถ่ายในเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร นิตยสาร หรือผลงานอื่นๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม และสามารถใช้ภาพถ่ายนั้นเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
หมายเหตุ         ผลงานประกวดที่ไม่เป็นไปตามกติกาข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
การประกวด    เป็นประเภทเดียว โดยสามารถส่งรูปถ่ายในมุมมองต่างๆ ดังนี้
     บุคคล, แหล่งท่องเที่ยว, วิถีชีวิตความเป็นอยู่, งานเทศกาลประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  


เกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ วิถีแห่งดาว กับ ชุมชนท่าแร่
                การตัดสินภาพถ่าย ในครั้งนี้จะใช้เกณฑ์ในการตัดสินภาพถ่าย ตามมาตรฐานสากล
 โดยพิจารณาจาก
1.                มุมมอง / แนวความคิด              (IDEA / CREATIVE)
2.                การเล่าเรื่องของภาพ                  (STORY)
3.                แสง                                                (LIGHT)
4.                การจัดองค์ประกอบภาพ           (COMPOSITION)
5.                สี และโทน                                   (COLOR/TONE)
6.                ฉากหลัง                                        (BACKGROUND)
7.                จังหวะ หรือการเคลื่อนไหว      (MOMENT)
8.                อารมณ์ และความรู้สึก               (MOOD and FEEL)
9.                เทคนิคการถ่าย                             (TECHNIC)
10.              กระบวนการจัดภาพ                   (POST PROCESS)

รายการที่ให้คะแนน มีด้วยกัน 10 ข้อ การให้คะแนน จะมีคณะกรรมการกลาง โดยประกอบด้วยทั้ง
กรรมการกิตติมศักดิ์ และกรรมการที่เป็นช่างมืออาชีพ จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินภาพถ่ายในครั้งนี้ให้ถูกต้องและยุติธรรมที่สุดตามเงื่อนไขและระเบียบที่กำหนดไว้

กำหนดระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด
เปิดรับผลงาน     วันที่  20 – 23  .. 2553
ตัดสินผลงาน     วันที่  24 .. 2553
ประกาศผลการตัดสิน      วันที่  24 .. 2553
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลที่ นิทรรศการภาพถ่าย งานเทศกาล
แห่ดาวคริสต์มาส ลานกิจกรรม ชุมชนท่าแร่ ต
.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร


ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่
1.             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร 042-513 490
2.             สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
3.             เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
4.             ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเซาท์ ออร์แกไนท์เซอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด  
5.             ร้านสกลอินเลิฟ (ตรงข้ามร้านธนาการ์ด ถนนเปรมปรีดา อ.เมือง จ.สกลนคร)
6.             ร้านเชอรี่คัลเลอร์แล๊ป (สาขาหน้าห้างศรีสกลพลาซ่า)

พิธีมอบรางวัล จะจัดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ในงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ณ ชุมชนท่าแร่ ต.ท่าแร่
.เมือง  จ.สกลนคร 

รางวัลการประกวด
                ผู้ที่ชนะเลิศในการประกวด จะได้รับเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
รางวัลที่ 1 ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม
รางวัลที่ 2 ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
รางวัลที่ 3 ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 500 บาท รวมเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม และได้มีโอกาสแสดงผลงานในงานนิทรรศการภาพถ่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอีกด้วย
รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น                 10,000 บาท

*สำหรับผู้ที่ส่งภาพเก่าบ้านท่าแร่ สกลนคร มารวมการแสดงในนิทรรศการประกวดภาพถ่าย ในงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี 2553 จังหวัดสกลนคร ทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม

คณะทำงานดำเนินการ
1.              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม
2.              เทศบาลตำบลท่าแร่ อ.เมือง สกลนคร
3.              ชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวสกลนคร
4.              ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเซาท์ ออร์แกไนท์เซอร์ แอนด์ ทราเวล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น