วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มุกดาหารมาราธอน 2010

   ขอเชิญร่วมวิ่งมุกดาหารมาราธอน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553
   วันอาทิตย์ที่ 19  ธันวาคม นี้

                         จังหวัดมุกดาหาร กำหนดแข่งขันวิ่งมุกดาหารมาราธอนครั้งที่ 3 โดยใช้ชื่อรายการแข่งขันว่า  “ วิ่งมุกดาหารมาราธอนต้านยาเสพติด” รวม 4 ระยะทาง กำหนดแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด ณ สนามโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
                         นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 พร้อมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 4 ปี พิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร จึงได้กำหนด แข่งขันวิ่งมุกดาหารมาราธอน ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยปีนี้ ใช้ชื่อรายการแข่งขันว่า “ วิ่งมุกดาหารมาราธอนต้านยาเสพติด” แบ่งออกเป็น 4 ระยะทาง คือ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.100 กิโลเมตร   มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน หรือวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร กำหนดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 โดยมีจุดเริ่มต้น-สิ้นสุด ณ สนามโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล พร้อมเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา 04.00 น.
                         การแข่งขันรายการ “วิ่งมุกดาหารมาราธอนต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 3 นี้ แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันออกเป็น ฟันรัน มี 6 กลุ่มอายุ ตั้งแต่อายุ 12 ปีชาย-หญิง จนถึงทั่วไป ค่าสมัคร 200 บาท มินิมาราธอน มีทั้งชาย-หญิง เริ่มตั้งแต่หญิงอายุ 15-50 ปีขึ้นไป อายุ 60 ปีขึ้นไป
          ชาย ค่าสมัคร 200 บาท  ฮาล์ฟมาราธอน มี 9 กลุ่มอายุ ตั้งแต่อายุ 16-29 ปี ชาย/หญิง จนถึง 50 ปีขึ้นไป หญิงและ 60 ปีขึ้นไปชาย ค่าสมัคร 300 บาท และมาราธอน 12 กลุ่มอายุ เริ่มตั้งแต่ 18-29 ปี ชาย-หญิง ถึงอายุ 50 ปีขึ้นไปหญิง และอายุ 60ปีขึ้นไปชาย ค่าสมัคร 400 บาท ชิงเงินรางวัลกว่า 230,000 บาท ผู้สมัครทุกประเภทการแข่งขันจะได้รับเสื้อที่ระลึก ส่วนผู้สมัคร ประเภท วีไอพี ค่าสมัคร 1,000 บาท จะได้รับเสื้อเกียรติยศ และยังสามารถ
เลือกลงแข่งขันได้ทุกระยะทาง อีกทั้งทุกประเภทการแข่งขัน จะได้วิ่งขึ้นสะพานมิตรภาพแห่งที่  2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ด้วย

               นักวิ่งและผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครแข่งขันได้ที่           นายศราวุธ อาจวิชัย 08-7638-8175 สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์/โทรสาร 042-613820 หรือที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ จังหวัดมุกดาหาร ยังเปิดรับสมัครนักวิ่งร่วมแข่งขันในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.00-20.00 น. และในวันที่แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 ระหว่าง เวลา 02.00-03.00 น. ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางและข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารได้ที่ ททท.สำนักงานนครพนม โทร. 042 513 490 E-mail : tatphnom@tat.or.th เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


1 ความคิดเห็น:

  1. Your blog is great
    If you like, come back and visit mine: http://b2322858.blogspot.com/

    Thank you!!Wang Han Pin(王翰彬)
    From Taichung,Taiwan(台灣)

    ตอบลบ