วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สนุก_ครึกครื้น...วันลอยกระทง สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง กลุ่มจังหวัดสนุก

จังหวัดนครพนม
งานประเพณีแพเซิ้งลอยกระทง  อำเภอบ้านแพง 
วันที่ 19-21 พ.ย. 53

 งานประเพณีแพเซิ้งลอยกระทงของอำเภอบ้านแพง  มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร คือในช่วงตอนกลางวันจะมีประเพณีแห่เรือเซิ้งกระทงบริเวณหนองเครือเขาในเขตเทศบาล โดย อบต. ต่างๆ จะทำแพขนาดใหญ่มุงหลังคาเหมือนบ้าน พร้อมกับนำเครื่องดนตรีพื้นเมืองและนางรำลงไปฟ้อนรำในแพเซิ้งอย่างครึกครื้นสนุกสนาน  ขณะเดียวกันแพเซิ้งก็จะล่องในลำน้ำให้ประชาชนริมฝั่งได้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน ซึ่งในแต่ละปีนี้มีแพเซิ้งมากกว่า 10 ลำเข้าประกวดแข่งขัน สร้างสีสันก่อนจะถึงค่ำคืนลอยกระทงและการประกวดนางนพมาศ
สถานที่จัดงาน : บริเวณหนองเครือเขาและสนามกีฬาอำเภอบ้านแพง
กิจกรรมภายในงาน : การประกวดแพเซิ้ง, การประกวดขบวนแห่กระทง, การประกวดกระทงสวยงาม, การประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ, การประกวดส้มตำลีลา, การแข่งขันชกมวยไทยและมวยทะเล, การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การแข่งขันเรือยาวเรือยาวชิงถ้วยเกียรติยศ 3 ประเภทได้แก่ เรือยาวเล็ก 25 ฝีพาย เรือกีบทั่วไป 10 ฝีพาย  และเรือกีบท้องถิ่น 10 ฝีพาย  

 ไหว้พระธาตุพนม ลอยกระทง ชมโขง  อำเภอธาตุพนม
วันที่ 21 พ.ย. 53 
สถานที่จัดงาน : บริเวณสระน้ำสวนสาธารณะเทศบาลตำบลธาตุพนม และริมฝั่งโขง
กิจกรรมภายในงาน การประกวดขบวนแห่กระทง,  การประกวดนางนพมาศ, การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

จังหวัดมุกดาหาร
งานประเพณีลอยกระทงนิคมคำสร้อย  อำเภอนิคมคำสร้อย 
วันที่   21 พ.ย. 2553
สถานที่จัดงาน : อำเภอนิคมคำสร้อย
กิจกรรมภายในงาน : การประกวดขบวนแห่กระทง, การประกวดกระทงสวยงาม, การประกวดนางนพมาศ, การประกวดสาวประเภทสอง, การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

งานประเพณีลอยกระทงโปร่งขาม  จังหวัดมุกดาหาร

วันที่   21 พ.ย. 2553
สถานที่จัดงาน : บริเวณหนองค้าและหน้า อบต. โปร่งขาม
กิจกรรมภายในงาน : การแข่งขันเรือยาว ไม่เกิน 10 ฝีพาย ชิงถ้วยเกียรติยศ, การประกวดท่องสรภัญญะ, การประกวดกระทงสวยงาม, การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การแสดงของเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  อบต.โปร่งขาม 042-699-236

จังหวัดสกลนคร
                                                                                                                                                                                                                                                            

งานเทศกาลลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2553
งานเทศกาลลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล ประจำปี 2553 เป็นงานประเพณีลอยกระทงที่ ชาว จ.สกลนคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ได้พระราชทานพระประทีป รวมจำนวน 12 พระองค์  ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานพระประทีป/กระทงทุกพระองค์ ร่วมลงลอยกับชาวสกลนครที่หนองหารบริเวณสระพังทอง สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประจำทุกปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นสิริมงคลของชาวจังหวัดสกลนครอย่างยิ่ง    
              สำหรับรถขบวนพระประทีป และกระทงพระราชทานถูกจัดตกแต่งและประดิษฐ์อย่างสวยงาม และอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เพื่อทำพิธีอัญเชิญไปประกอบพิธีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์      จากนั้นจะอัญเชิญแห่รอบจังหวัดสกลนครและส่งต่อไปที่สระพังทอง ซึ่งเป็นบริเวณพิธีจัดงาน ที่ทางจังหวัดสกลนคร เทศบาลเมืองสกลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดสถานที่ไว้อย่างสมพระเกียรติ และมีการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม

วันที่   21 พ.ย. 2553
สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าศาลากลาง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)
กิจกรรมภายในงาน : ขบวนแห่พระประทีปพระราชทาน, การประกวดกระทงสวยงาม, การประกวดนางนพมาศ, การประกวดหนูน้อยนพมาศ, การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, นิทรรศการภาพถ่ายเมืองสกล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  เทศบาลเมืองสกลนคร 042-714-374ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น