วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

เทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค@สุพรรณบุรี

ขอเชิญกอดเมืองไทย......ให้หายเหนื่อย


ในงานเทศกาล “เที่ยวไทย ๕ ภาค @ สุพรรณบุรี”

24 - 26 กันยายน 2553 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

*******************************************

นายวิศรุต อินแหยม กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดจัดโครงการ “ เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค ” ขึ้น ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โครงการพิเศษของ ททท. เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมการขายทางการตลาด สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองในแต่ละภูมิภาค ซึ่ง ททท. ได้กำหนดจัดงานเทศกาล “เที่ยวไทย ๕ ภาค” เป็นพื้นที่สุดท้าย ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี จะใช้ชื่อว่า “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สุพรรณบุรี” โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2553 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการรวบรวมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งเป็นการจำลองบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ / แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนภาพลักษณ์ Highlight ในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของทั้ง 5 ภูมิภาค ของประเทศไทย ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 “ พิธีเปิดงาน ” ด้วย ระบบไพโรเทคนิคและพลุดอกไม้ไฟพิเศษ

จาก ประเทศจีน เฉลิมฉลอง อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ณ เวทีกลางในสนามกีฬา

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจำลองวิถีชีวิตการท่องเที่ยวไทยทั้ง 5 ภูมิภาค ตามแนวทางนโยบาย

“ กอดเมืองไทย...ให้หายเหนื่อย ” ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง

v ภาคเหนือ “ วัฒนธรรมล้ำค่า งามผืนป่าธรรมชาติ ”

v ภาคกลาง “ เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง ”

v ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม ”

vภาคใต้ “ ป่าสวย ทะเลใส หลากหลายวัฒนธรรม ”

v ภาคตะวันออก “ สีสัน...ตะวันออก ”กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม “ ยกเมืองไทยมาไว้ที่สุพรรณ ”

การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) ของกิน ของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าเอกลักษณ์จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยยกมาไว้ที่สุพรรณ


กิจกรรมที่ 4 “ กอดสุพรรณ...ให้หายเหนื่อย ”

เนรมิตเมืองสุพรรณมาไว้ในงาน...มาที่เดียวเหมือนได้เที่ยวสุพรรณทั้งเมือง

และกิจกรรม “ ยกสุพรรณ ชัยนาท อ่างทอง...ไปอวดเมืองไทย ” จัดกิจกรรมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว การสาธิตผลิตสินค้าหัตถกรรมเด่น อาหารดัง มาอวดคนไทยทั้งประเทศ

กิจกรรมที่ 5 การแสดงวัฒนธรรม ๕ ภาค ณ เวทีกลาง

การแสดงดี...กิจกรรมเด่น จากทั่วทุกภาคของเมืองไทยพร้อมใจกันมาให้ชมทุกวัน

กิจกรรมที่ 6 การแสดงเมืองสุพรรณ ณ เวทีเมืองสุพรรณ

กิจกรรมที่ 7 การแสดง “ ขบวนมหัศจรรย์…เมืองไทย ” พร้อมการแสดง

แสง เสียง ประกอบพลุ ดอกไม้ไฟ และไพโรเทคนิค

ชุด “ มหัศจรรย์…เมืองสุพรรณบุรี


บริการรถฟรี ไป -กลับ

เที่ยวไป กรุงเทพฯ - สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 24 , 25 , 26 กันยายน 2553

ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ฝั่งสวนจตุจักร)

เวลา 10.00 น. / 12.00 น. / 16.00 น. / 17.00 น. (รวม 4 เที่ยว)

เที่ยวไป สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี - กรุงเทพฯ

วันที่ 24 , 25 , 26 กันยายน 2553

ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 14.00 น. / 15.00 น. / 20.00 น. / 22.00 น. (รวม 4 เที่ยว)

(ไม่รับส่งผู้โดยสารระหว่างทาง ทั้งไป - กลับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น