เขาเล่าว่า...ผ้าผิวสวย

เขาเล่าว่า...ผ้าผิวสวย

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 / That Phanom Festival 2017

ททท. ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 
ระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2560
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระธาตุพนม
Pha That Phanom Stupa
Photo by Sasitharathorn
พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ 600 เมตร  ตำนานกล่าวว่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 8  ผู้ที่สร้าง คือ พระมหากัสปะ พร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ ได้นำพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมนาพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุ นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้ว ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุมีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม องค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมบูรณะแล้วเป็นศิลปะแบบล้านช้าง พระธาตุพนมนี้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ชาว สปป.ลาว

ในช่วงวันงาน ถือเอาวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันแรกของงานไปสิ้นสุดเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 สำหรับปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่   4 -12  กุมภาพันธ์ 2560  พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเพื่อสมโภชและนมัสการ   พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ ในงานประกอบด้วยพิธีกรรม งานมหรสพสมโภชเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (วันเปิดงาน) ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จะมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากแม่น้ำโขงแห่ไปยังวัดพระธาตุพนม พิธีคารวะองค์พระธาตุพนม ถวายข้าวพืชภาค การแห่กองบุญ (ผ้าป่า) รอบองค์พระธาตุพนม การเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม นอกจากนั้นยังมีการรำบูชาพระธาตุพนมจากนางรำกว่า 600 คน การละเล่นพื้นบ้าน ของ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ (ภูไท ไทญ้อ ไทข่า ไทกะเลิง ไทลาว ไทแสก ไทโส้ ไทกวน ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ) การแสดงมหรสพสมโภช การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่นอีสาน นอกจากนี้ยังสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน” 
นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าว
ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2560   ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
Photo by Akkaradecha
        เที่ยวแดนอีสานขอพรจากพระธาตุพนม เสริมบุญหนุนบารมี ทำให้ผู้คนเคารพนับถือ ท่านที่เกิดปีวอก หรือเกิดวันอาทิตย์ การได้มาไหว้พระธาตุพนมจะยิ่งเป็นการเสริมพลังชีวิต กล่าวกันว่า ถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็นลูกพระธาตุ เป็นศิริมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่ง
นครพนมเมืองนครแห่งอีสาน ดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขง ศูนย์รวมใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน

That Phanom Festival 2017 
4th - 12th February 2017
Experience Phra Uppakut Buddha image procession, Local dancing performance, the ritual of walking with lighted candles in hand around That Phanom Stupa, sales of local products for 9 days and 9 nights.

กำหนดการ
งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐
วัดพระธาตุพนมวรวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
........................................................................................................................

วันเสาร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตรงกับวันที่ ๘ ค่ำ เดือน ๓
เวลา ๐๗.๓๐ น. ข้าโอกาสพระธาตุพนมพร้อมกันที่ท่าด่านศุลกากร ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนม             เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานในพิธีและคณะ เดินทางถึงบริเวณพิธีท่าด่านศุลกากร
                                       -   จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล จบแล้ว
                                       -    ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต
                                       -    อัญเชิญพระอุปคุต แห่มายังวัดพระธาตุพนม ตามถนนกุศลรัษฎากร เข้าสู่วัดพระธาตุพนม
เวลา ๐๙.๒๙ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานในพิธีและคณะเข้าสู่ประรำพิธี
-          จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล
-          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานการจัดงาน
-          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกล่าวเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐ (พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถาบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ปล่อยลูกโป่ง ลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง)
-          ถวายเครื่องไทยธรรม แก่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
-          พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
-          ชมการแสดงรำบูชาพระธาตุพนม
เวลา ๑๐.๐๙ น. อัญเชิญพระอุปคุตเวียนประทักษิณรอบพระธาตุพนม ๓ รอบ
                   พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม นำกล่าวคำประดิษฐานพระอุปคุต บนวิหารหอพระแก้ว
-          เข้าถวายเครื่องสักการะองค์พระธาตุพนม
เวลา ๑๐.๓๐ น. ข้าโอกาสพระธาตุพนมทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
                      และจังหวัดสกลนคร พร้อมกันประกอบพิธีถวายข้าวพืชภาค
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม แสดงพระธรรมเทศนา และนำประกอบ                                 พิธีเวียนเทียนรอบพระธาตุพนม

  
 วันอาทิตย์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ถึงวัน จันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓ ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
           เวลา ๐๔.๐๐ น.           ทำวัตรเช้า
          เวลา ๐๖.๐๐ น.           ตักบาตรพระสงฆ์                                                                                             เวลา ๐๗.๐๐ น.          แห่กองบุญถวายพระธาตุพนม และตักบาตรคู่อายุ
          เวลา ๑๙.๐๐ น.           แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระธรรมกถึก และนำประกอบพิธีเวียนเทียน
เวลา ๒๐.๐๐ น.           เปิดให้ชมการแสดงมหรสพต่าง ๆ ทุกวัน
วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓
          เวลา ๐๔.๐๐ น.           ทำวัตรเช้า
          เวลา ๐๖.๐๐ น.           ตักบาตรพระสงฆ์
          เวลา ๐๗.๐๐ น.           แห่กองบุญถวายพระธาตุพนม และตักบาตรคู่อายุ
          เวลา ๒๔.๐๐ น.           พระเทพวรมุนี กล่าวปิดงาน
                                    ......................................................................
กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 042-513490-1
E-mail tatphnom@tat.or.th  Website www.tatsanuk.blogspot.com

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่       facebook.com/tatnakhonphanom 
                                       facebook fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม


วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งานประเพณีแห่ดาว เทสกาลคริสต์มาส จ.สกลนคร 2016


ประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2016
22 - 24 ธันวาคม 2559
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ชุมชนบ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  
อลังการดาวล้านดวง มหัศจรรย์สีสันดาวบนดิน

สุดตระการตากับขบวนรถแห่ดาวที่ประดับตกแต่งด้วยดวงดาวรูปต่างๆ กว่า 40 ขบวน 
พร้อมซานต้าและนางฟ้าเทวดาตัวน้อย
ชมความสวยคลาสสิคของอาคารบ้านเรือนเก่าแบบโคโรเนียล
ที่ประดับตกแต่งด้วยดวงไฟหลากสีและดวงดาวระยิบระยับ
ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดาว เลือกซื้อของฝากของขวัญปีใหม่ที่ถนนคนเดินท่าแร่
ร่วมแห่ดาวแบบดั้งเดิม (ดาวมือถือ) กับชาวชุมชนท่าแร่, ชมการแสดงละครเทวดา 
และพิธีบูชามิสซา และพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
  


กำหนดการจัดงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2016
ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2559
ณ ชุมชนท่าแร่  ต.ท่าแร่  อ.เมือง จ.สกลนคร
วันพฤหัสบดีที่ 22  ธันวาคม 2559
16.00 น.         -ขบวนรถดาวใหญ่ จอดโชว์ ณ  บริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
                   -กิจกรรมสาธิตการทำดาว, DIY สกลเฮ็ด และถนนคนเดิน

วันศุกร์ที่ 23  ธันวาคม 2559
16.00 น.         - ตั้งขบวนแห่รถดาวใหญ่  ณ บริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
                     - กิจกรรมสาธิตการทำดาว, DIY สกลเฮ็ด และถนนคนเดิน
18.30 น.         - ประธานและแขกผู้มีเกียรตินั่งรถขบวนแห่ เคลื่อนขบวนรถดาวใหญ่จากศาลามาร์ติโนท่าแร่ เลี้ยวขวาไปตามถนนราษฎร์เจริญ เลี้ยวซ้ายตามถนนกระจ่างแจ้ง เลี้ยวซ้ายตามถนนนิตโย เลี้ยวซ้ายตามถนนสภาพร เลี้ยวซ้ายตามถนนราษฎร์เจริญ และเลี้ยวขวาเข้าสู่บริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่
20.00 น.         - ขบวนแห่ดาวเข้ามาถึงบริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่
20.30 น.         - พิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร  ประจำปี ค.ศ. 2016 และการแสดงวจนะพิธีกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                   - ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายวิทยา จันทร์ฉลอง) กล่าวต้อนรับ
                   - นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ (นายไพรัช ยงคำชา) กล่าวรายงาน
                   - รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) กล่าวเปิดงาน
                   - พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์  กล่าวอวยพรวันคริสต์มาส
                   - มอบของที่ระลึกแด่พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์, รองนายกรัฐมนตรี, ผู้ตรวจราชการ สำนักปลัด, นายกรัฐมนตรีเขต 11, ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 11, ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, นายกเหล่ากาชาด, คุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่, ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม, รองอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร, รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร (นายสุมนิศร์ ฑีฆธนานนท์)
21.00 น.         - ประกาศผลการตัดสินการประกวดรถดาวใหญ่และมอบรางวัล
                   - ชมการแสดงบนเวที

วันที่ 24  ธันวาคม 2559
18.30 – 19.30 น.        - ตั้งขบวนแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม (ดาวมือถือ)
- เคลื่อนขบวนแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม (ดาวมือถือ) จากศาลามาร์ติโนท่าแร่ แห่รอบอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ 1 รอบ แล้วเข้าสู่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
19.30 – 20.30 น.        - พิธีบูชามิสซา โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์  และชมการแสดงละครประวัติการบังเกิดพระกุมารเยซู
------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม  (พื้นที่รับผิดชอบ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
โทรศัพท์ 042 513 490 – 1 E-mail : tatphnom@tat.or.th 
ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/tatnakhonphanom  Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม   www.tatsanuk.blogspot.com


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ททท. ชวนร่วมงานบุญยิ่งใหญ่ “ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2559” ​


ททท. ชวนร่วมงานบุญยิ่งใหญ่ “ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2559”                         พร้อมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม เทศบาลตำบลธาตุพนม และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางธรรม ในรูปแบบบุญจาริก ตามรอยพุทธศาสนาดินแดนอีสาน โดยจากการจัดงานปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงและข้ามภูมิภาค จึงกำหนดจัดให้เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของจังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนธันวาคมของทุกปี
          การจัดงานนี้นำวัฒนธรรมเชิงพุทธศาสนาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ในบรรยากาศงานบุญพื้นบ้านไทยอีสาน ได้แก่ กล่าวคำผญาบูชาพระธาตุพนม ซึ่งท่วงทำนองเนื้อหาคำผญาเป็นคำคมภาษิตแฝงคติปรัชญาภูมิปัญญาท้องถิ่น และพิธีการสักการะองค์พระธาตุพนม สำหรับพิธีสำคัญของการปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม เป็นกิจกรรมข้ามคืนตั้งแต่ยามเย็นของวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย การแสดงธรรมกถาเปิดงาน โดยพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและเจ้าคณะภาค 10 การแสดงธรรมนำปฏิบัติภาวนา โดยพระสงฆ์ 8 รูป ส่วนในช่วงเช้าของวันที่ 11 ธันวาคม 2559 พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
          งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมนำกิจกรรมเชิงพุทธศาสนาทั้งการทำบุญ รักษาศีล และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งมีพระธาตุพนมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญทางพุทธศาสนาของภาคอีสาน มากระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเดินทางร่วมกิจกรรมและต่อยอดด้วยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ภาคส่วนต่าง ๆ ของท้องถิ่น


ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๕๙
๑๐ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคม)
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
โดย  จังหวัดนครพนม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เทศบาลตำบลธาตุพนม
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  และ คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

“ร่วมปฏิบัติบูชาข้ามคืนครั้งสำคัญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งภาคอีสาน ณ จอมเจดีย์แดนอีสาน
ปรากฏตามตำนานอุรังคธาตุว่าประดิษฐานกระดูกหัวอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ช่วงที่ ๑ สักการบูชาองค์พระธาตุพนม และ พิธีเปิด
๑๖.๐๐ ๑๖.๒๐ น.         ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยบรรยากาศงานบุญพื้นบ้านไทยอีสาน
หมอลำและผญาบูชาพระธาตุพนม
๑๖.๒๐ - ๑๖.๓๕ น.          ขบวนเครื่องสักการบูชาถวายองค์พระธาตุพนม
                                    ด้วยขบวนแห่ขันหมากเบ็ง อำเภอธาตุพนม และขบวนแห่ต้นดอกไม้ชาวไทญ้อ อำเภอท่าอุเทน
๑๖.๓๕ ๑๗.๐๐ น.         พิธีสักการบูชาองค์พระธาตุพนม นำโดย พระเทพวรมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
๑๗.๐๐๑๗.๑๕ น.         ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสมชาย วิทย์ดำรงค์) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
๑๗.๑๕๑๗.๓๐ น.         ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายยุทธศักดิ์ สุภสร) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
๑๗.๓๐ ๑๘.๐๐ น.         แสดงปฐมธรรมกถาและนำภาวนาเปิดงาน
โดย พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และเจ้าคณะภาค ๑๐

ช่วงที่ ๒ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และเจริญภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศล
๑๘.๐๐ ๑๘.๔๕ น.         ร่วมทำวัตรเย็น  โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
๑๘.๔๕ .๕๕ น.         นำภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศล โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
๑๘.๕๕ ๑๙.๐๐ น.         ชมวีดีทัศน์ “ตามรอยธรรมราชาในดินแดนอีสาน” โดย มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ช่วงที่ ๓ แสดงธรรมและนำภาวนา
๑๙.๐๐ ๑๙.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๑
โดย พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
๒๐.๐๐ ๒๐.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๒
โดย พระสมบูรณ์ อคฺคเตโช เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสวนหม่อน ต.บ้านปล้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
๒๑.๐๐ ๒๑.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๓
โดย พระอาจารย์สมบูรณ์ สิริปญฺโญ เจ้าคณะแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และเจ้าอาวาสวัดอุบมาพุฒาจารย์
๒๒.๐๐ ๒๒.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๔
โดย พระครูจารุธรรมพิมล (ราวี จารุธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๒๓.๐๐ ๒๓.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๕
โดย พระอธิการสุพิศ รกฺขิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาใหญ่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ ๐๐.๓๐ น. สัญญาณระฆังร่วมเจริญสมาธิจิตตภาวนา
๐๐.๓๐ - ๐๑.๐๐ น.          พักอิริยาบถ
๐๑.๐๐ ๐๑.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๖
โดย พระครูปริยัติโพธิธรรม (สุรพล วรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอร่ามมงคล ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
๐๒.๐๐ ๐๒.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๗
โดย พระครูศิริพัฒนนิเทศก์ (นำพล ทิตฺตวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์       จ.กาฬสินธุ์
๐๓.๐๐ ๐๓.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๘
โดย พระครูประพัฒน์สมาธิคุณ (สินธุ์ คุตฺตวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านผือ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ช่วงที่ ๔ สวดมนต์ทำวัตรเช้า และเจริญภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศล
๐๔.๐๐ ๐๕.๐๐ น.         ร่วมทำวัตรเช้า เจริญสมาธิจิตตภาวนา และ กราบลาองค์พระธาตุพนม
โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ช่วงที่ ๕ ทำบุญตักบาตร
๐๖.๐๐ ๐๗.๐๐ น.         ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร    
*****************************************
หมายเหตุ  การแต่งกายด้วยชุดขาวสุภาพ       

ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม 2559


งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
                                                                                                                                  
สอบถามข้อมูลได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 042-513 490-1
หรือรายละเอียดใน www.เที่ยวอีสาน.com Facebook.com/go2isan
และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ www.bia.or.th