วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

“ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557

“ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557
จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีโบราณ “จุลกฐิน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557
จุลกฐิน หรือ กฐินแล่น คือคำเรียก กฐิน ที่ต้องทำด้วยการรีบด่วน โดยต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว มีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่พิธีบวชชีพราหมณ์ เพื่อความบริสุทธิ์ของดอกฝ้าย พิธีเก็บดอกฝ้ายโดยสาวพรหมจารี ก่อนนำดอกฝ้ายสู่ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การอิ้ว การดีด การล้อฝ้าย การเข็น การเปีย การฆ่าฝ้าย การย้อมสี การกวักฝ้าย ค้นหูก สืบหูก จนถึงขั้นตอนการทอให้เป็นผืนผ้าให้เสร็จทันภายในเช้าวันรุ่งขึ้น และทอดถวายแก่พระสงฆ์ ที่เรียกว่า “กรานกฐิน”

มูลเหตุของการทำจุลกฐินนี้  ในสมัยก่อนเกิดจากความจำเป็นที่จะต้องทอดกฐินให้สำเร็จทันตามกำหนดเวลาคือในวันสิ้นสุดเขตกฐิน จึงต้องรีบเร่งจัดหาผ้ากฐินเพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลาพระวินัยบัญญัติ ถือเป็นประเพณีโบราณที่เชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์มาก มีความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัว เพราะต้องใช้ความอุตสาหพยายามกว่ากฐินแบบธรรมดาเพื่อให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันจำกัดงานประเพณีจุลกฐิน จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงทำบุญทอดกฐินหลังวันออกพรรษา (ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) โดยในปีนี้ มีกำหนดการจัดงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” ทั้งหมด 3 ครั้ง ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ คือ

          ครั้งที่ 1   วันที่ 10-11-12  ตุลาคม 2557
                      ณ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลางอ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
                      วันที่ 10 ตุลาคม 2557
  15.00 น. เป็นต้นไป ร่วมพิธีไหลเรือไฟโบราณ ทำบุญสะเดาะเคราะห์  ร่วมรับประทานอาหารพาแลงแบบพื้นเมือง ร่วมรำวงย้อนยุคสนุกสนาน
    - ค่าบูชากระทงสะเดาะเคราะห์ กระทงละ 99 บาท
    - ค่าอาหารพาแลง คนละ 180 บาท  
     *ติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลดอนตาล (คุณหนุ่ย) โทร. 042 689054, 081 574 1615 
                      วันที่ 11 ตุลาคม 2557
                       07.00 น. ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ เก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง ร่วมปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน
                      วันที่ 12 ตุลาคม 2557
                       08.00 น.  ร่วมขบวนแห่จุลกฐิน พิธีทอดถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์


          ครั้งที่ 2   วันที่ 17-18-19 ตุลาคม  2557
                       ณ วัดศรีนันทาราม บ้านภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    วันที่ 17 ตุลาคม 2557
      16.00 น. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และรับประทานอาหารพาแลงแบบภูไท พร้อมชมการ   แสดงวัฒนธรรมฟ้อนภูไท (ค่าอาหารพาแลง คนละ 200 บาท)
     *ติดต่อได้ที่ ชุมชนบ้านภู (อ.ถวัลย์) โทร. 087 230 1599 
   วันที่ 18 ตุลาคม 2557
  07.00 น. ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ เก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง ร่วมปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน
                       วันที่ 19 ตุลาคม 2557
                     08.00 น. ร่วมขบวนแห่จุลกฐิน พิธีทอดถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์

          
ครั้งที่ 3   วันที่ 25-26 ตุลาคม  2557
                      ณ วัดป่าวิเวก  อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
                      วันที่  25  ตุลาคม 2557
   07.00 น. ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ เก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง ร่วมปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน
                      วันที่  26 ตุลาคม 2557
   08.00 น. ร่วมขบวนแห่จุลกฐิน พิธีทอดถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ 

                  นอกจากนี้ ยังมีงานประเพณี “กฐินน้ำ บูชาพญานาค” ในวันที่ พฤศจิกายน 2557
ร่วมพิธีบูชาพญานาค พิธีลอยเคราะห์ตามความเชื่อเพื่อความเป็นศิริมงคล ชมการรำบูชาองค์นาคา ล่องเรือทอดถวายกฐินกลางลำน้ำโขง จ.มุกดาหาร
                  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณท่าเทียบเรือสุกาย (ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 


(ตัวอย่างเส้นทางการเดินทาง)
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณในงาน
“ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน (กฐินแหล่น) ประจำปี 2557
ณ วัดศรีนันทาราม บ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
และเยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์...ดินแดนแห่งสวรรค์@สะหวันนะเขต สปป.ลาว
วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2557 (3 วัน 2 คืน)

วันศุกร์ที่  17 ตุลาคม 2557     

17.30 น.        เดินทางถึงบ้านภู หมู่บ้านวัฒนธรรมภูไท ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ งานพาแลง อาหารค่ำแบบพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองภูไท
20.30 .         เดินทางเข้าที่พัก
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557  (มุกดาหารสะหวันนะเขต)

06.00 น.         รับประทานอาหารเช้า  
06.30 .         เดินทางไปยังสวนฝ้าย บ้านภู ร่วมพิธีมงคลชัย เก็บฝ้ายใส่กระหยั่ง (ตระกร้า) ที่นำโดยเหล่าสาวพรหมจารีย์ นุ่งขาวห่มขาวดุจหมู่นางฟ้าลงมาเก็บดอกฝ้ายขาวอันบริสุทธิ์ ร่วมเก็บดอกฝ้ายงามใส่กระหยั่ง เพื่อนำไปปั่นเป็นเส้นใยถักทอเป็นผืนผ้าต่อไป
08.00 .         ชื่นชมกับความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่ลานทอผ้าในการเตรียมจุลกฐิน ชมขั้นตอนต่างๆ ในการทำผ้าเพื่อทอดจุลกฐิน เริ่มตั้งแต่ การอิ้วฝ้าย ดีดฝ้าย ม้วนเป็นหลอด ปั่นเป็นเส้นดายใส่กระสวยเครือ จนไปถึงขั้นตอนการทอบนกี่ เพลิดเพลินกับการชมการแสดงฟ้อนรำและเสียงดนตรีสนุกสนานครึกครื้นแบบชาวภูไท
 12.00 .         ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำโขงในเมืองมุกดาหาร
บ่าย               เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 สู่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
นมัสการพระธาตุอิงฮัง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของ สปป.ลาว และเป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม จากนั้นนำคณะชม ชิม และช้อป สินค้านานาชนิด ณ ร้าน ODOP ก่อนเดินทางสู่ ตลาดสิงคโปร์ เลือกซื้อสินค้าหลากหลายส่งตรงจากประเทศจีน ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างเต็มอิ่ม แวะร้านดาวเรือง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ก่อนข้ามสะพานกลับสู่ไทย
18.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ 
20.00 .         เข้าที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557  (มุกดาหาร – ร้อยเอ็ด

06.30 น.         รับประทานอาหารเช้า ที่ห้าแยกเวียดนาม
07.30 น.         เดินทางไปยังวัดศรีนันทาราม บ้านภู อ.หนองสูง  เพื่อร่วมพิธีทอดถวายผ้าจุลกฐิน
08.30 น.         ร่วมขบวนแห่ผ้าจุลกฐินที่งดงามด้วยศรัทธา อิ่มบุญอิ่มใจในพิธีถวายผ้าจุลกฐินและผ้าห่มองค์พระประธานร่วมกับชาวภูไทบ้านภู
10.00 .         เดินทางไป วัดผาน้ำทิพย์ ซึ่งประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อันเป็นพระเจดีย์ใหญ่ และมีความงดงามตระการตามากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย เป็นที่เคารพศรัทธาและความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ดและชาวอีสานทั้งมวล พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นพระธาตุที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่เคารพ
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 .       เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
..............................................

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครพนม
พื้นที่รับผิดชอบ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
ที่อยู่เลขที่ 184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042 513 490-1 โทรสาร 042 513492
Facebook.com/tatnakhonphanom
 Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่  3 - 8 ตุลาคม 2557  
ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร


ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณียิ่งใหญ่ประจำปีของชาวสกลนคร  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดสกลนคร   อันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธาผสานกับภูมิปัญญาของชาวบ้าน สร้างสสรค์ประติกรรมการทำปราสาทผึ้งออกมาได้อย่างงดงามตระการตา
 
การทำปราสาทผึ้งของชาวสกลนครนั้น มีคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันปวารณาออกพรรษา พระพุทธเจ้าตรัสอำลาพระอินทร์ เพื่อเสด็จลงสู่เมืองมนุษย์ พระอินทร์จึงเนรมิตบันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้วมณีให้พระองค์ได้เสด็จลงมา เทวดา มนุษย์ ครุฑ นาค สัตว์นคร ต่างชื่นชมในพระบารมีของพระพุทธองค์และเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลนั้น และเกิดจินตนาการมองเห็นปราสาทวิมานสวยงามบนสรวงสวรรค์ จึงรู้ชัดว่าการที่จะได้ไปอยู่ในปราสาทสวยงามได้นั้น จะต้องสร้างบุญสร้างกุศล ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรม จากความเชื่อนี้เอง จึงเกิดการคิดสร้างสรรค์ทำปราสาทให้มีลักษณะคล้ายปราสาทราชมณเฑียรบนสวรรค์ชั้นวิมาน ลวดลายวิจิตรสวยงามของชาวสกลนคร ในช่วงวันออกพรรษา ที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมในการดำเนินชีวิต นอกจากนั้นการทำปราสาทผึ้งยังมีความเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อร่วมกันทำบุญทำกุศลร่วมกันในช่วงเทศกาลออกพรรษาอีกด้วย


 การทำปราสาทผึ้งของชาวสกลนคร แต่เดิมเป็นการทำปราสาทผึ้งแบบโบราณ หรือเรียกว่า “ต้นผึ้ง” โดยการเอากาบของต้นกล้วยมาทำเป็นโครง แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ แล้วตกแต่งด้วยดอกผึ้งได้อย่างงดงาม ซึ่งต่อมามีการพัฒนาและประยุกต์ ผสมผสานการแกะสลักดอกผึ้งและประติมากรรมบนแผ่นเทียน ทำให้เกิดเป็นปราสาทผึ้งแบบประยุกต์ที่มีขนาดใหญ่อลังการ งดงามด้วยลวดลายและเรื่องราว ที่เกิดจากความร่วมแรงและร่วมใจของชุมชนต่างๆ ในเมืองสกลนคร และยังคงอนุรักษ์ทั้งการทำปราสาทผึ้งโบราณและการทำปราสาทผึ้งประยุกต์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครพนม
พื้นที่รับผิดชอบ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
ที่อยู่เลขที่ 184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042 513 490-1 โทรสาร 042 513492
Facebook.com/tatnakhonphanom
 Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม


งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2557 จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร  เทศบาลเมืองมุกดาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าตลาดอินโดจีน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครพนม
พื้นที่รับผิดชอบ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
เลขที่ 184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042 513 490-1 โทรสาร 042 513492
Facebook.com/tatnakhonphanom  Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม

งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2557

 งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2557   
ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดนครพนม และริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม


ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ความงดงามและศรัทธาอันยิ่งใหญ่บนสายน้ำโขง ตระการตาของขบวนไหลเรือไฟที่งดงามสว่างไสวกลางลำน้ำโขง รายล้อมด้วยกระทงสายระยิบระยับจับตาในคืนเดือนเพ็ญวันออกพรรษา บอกเล่าเรื่องราวและแฝงด้วยคติความเชื่อผ่านการประดับประดาดวงไฟตะเกียงนับหมื่นดวงเป็นรูปร่างต่างๆ ที่เกิดจากการรังสรรค์ของช่างเรือไฟและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวนครพนม


“เรือไฟ” หรือที่ภาษาถิ่นเรียกว่า “เฮือไฟ” แต่โบราณเป็นเรือที่ทำด้วยไม้ไผ่ ยาวประมาณ 1 เมตร ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแท้ มีการใส่ขนม ข้าวต้มผัด สิ่งของที่ต้องการบริจาคทาน มีการตัดเล็บหรือผม ตามความเชื่อของการสะเดาะเคราะห์ พร้อมตกแต่งเรือด้วยดอกไม้ธูปเทียน ตะเกียงขี้ไต้ เพื่อจุดให้ความสว่างไสวก่อนจะปล่อยเรือไหลไปตามลำน้ำโขง ซึ่งมีคติความเชื่อคล้ายการลอยกระทง และความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระรัตนตรัย การบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ ณ หาดทรายริมแม่น้ำนัมทามหานที ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระแม่คงคา และความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาค เป็นประเพณีที่ชาวนครพนมสืบทอดเรื่อยมาในช่วงวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) จนต่อมาได้มีการพัฒนาสรรค์สร้างและการประกวดแข่งขัน ทำให้เรือไฟของชาวนครพนมมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตา มีการทำเรือไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีการทำเรือไฟที่มีความยาวกว่า 80 เมตร ประดับไฟตะเกียงนับหมื่นดวง ส่องสว่างโดดเด่นงดงามเหนือลำน้ำโขง ที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อว่าการบูชาด้วยประทีปโคมไฟจะนำความรุ่งโรจน์สว่างสดใสมาสู่ชีวิต

การทำเรือไฟ และงานประเพณีไหลเรือไฟของชาวนครพนม เป็นความภาคภูมิใจสำหรับผู้ก่อร่างประติมากรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เต็มไปด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการคู่กับท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน จนเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์คู่เมืองนครพนม  ทั้งยังสร้างประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้มาชมความสวยงามของขบวนเรือไฟกันอย่างคึกคักในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา 


กำหนดการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557
ระหว่างวันพุธที่ 1 – วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 17.30 น.   พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557 ณ เวทีกลาง ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม  และกิจกรรมการแสดงดนตรี การประกวด บีบอย ฯลฯ
เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าผู้ไทย และการแสดงของชาวไทยเชื้อสายจีน ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
เวลา 18.45 น.   การแสดงคอนเสิร์ต วงมอคค่า การ์เด้นท์ ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
เวลา 19.00 น.   พิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทย ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าไทข่า และการแสดงของเผ่าไทกวน ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดเต้นบีบอย การประกวดร้องเพลง ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดนครพนม
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
เวลา 20.00 น.   การแสดงคอนเสิร์ตหมอลำ บัวผัน ทังโส ปะทะ ศรีจันทร์ วีสี ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 18.00 น.   การแสดงแสง สี เสียง ชุด “อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม” ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
เวลา 19.00 น.   การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดนครพนม
การแสดงคอนเสิร์ตหมอลำ ดอกอ้อ ทุ่งทอง ศร สินชัย ก้านตอง ทุ่งเงิน ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะระเบียบ วาทะศิลป์ ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

เวลา 07.00 น.   พิธีเชิญโล่ห์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา 09.30 น.   พิธีการแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขง ชิงโล่ห์และถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2557
รอบคัดเลือก 
เวลา 18.00 น.   พิธีเปิดงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557 และการแสดงแสง สี เสียง ชุด “อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม” ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
                    การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดนครพนม
                    การแสดงคอนเสิร์ตของวง เกตสึโนว่า ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557

เวลา 08.30 น.   การแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขง รอบคัดเลือก 
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าไทญ้อ และการแสดงของเผ่าไทโส้ ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
เวลา 19.00 น.   การแสดงคอนเสิร์ตของวง Yes ser day ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม
เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะคำผุน ร่วมมิตร                                                         ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 10.00 น.   การแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขง รอบรองชนะเลิศ
เวลา 18.00 น.   การแสดงแสง สี เสียง ชุด “อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม”
ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
                    การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
                    การแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน เสก โลโซ ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
เวลา 19.00 น.   การแข่งขันชกมวยไทย  และการประกวดวงสตริง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 10.00 น.   การแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขง รอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล
เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าไทแสก และการแสดงของเผ่าไทกะเลิง ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
เวลา 19.00 น.   การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
                    การแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน ปู พงสิทธิ์ คัมภีร์ ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลาง
จังหวัดนครพนม
เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์                               ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม


วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.   พิธีรำบูชาองค์พระธาตุพนม ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 15.00 น.   พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง และเรือไฟโบราณ
(เริ่มขบวน ณ บริเวณหน้า บ.โตโยต้า มายังศาลหลักเมือง)
เวลา 17.45 น.   พิธีปล่อยเรือไฟโบราณ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า
เวลา 18.00 น.   พิธีเปิดมหกรรมไหลเรือไฟและงานพาข้าวแลง ณ เวทีกลางน้ำ ริมฝั่งแม่น้ำโขง
(หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/ เยื้อง สนง.ททท.)
                    มหกรรมไหลเรือไฟ ลอยกระทงสาย
การแสดง แสง สี เสียง ชุด “อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม”
การมอบรางวัลการประกวดเรือไฟ
เวลา 19.00 น.   การแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน วงลาบานูน ณ เวทีคอนเสิร์ต
ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะเสียงอิสาน
ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
เวลา 07.00 น.   พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณ หน้าวัดโอกาส ริมฝั่งแม่น้ำโขง
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าไทอีสาน และการแสดงของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง
(หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
เวลา 19.00 น.   การประกวดวงสตริง และการแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน หญิงลี  ศรีจุมพล
ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะรัตนศิลป์ อินตาไทยราษฎร์
ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม
.........................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครพนม
พื้นที่รับผิดชอบ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
เลขที่ 184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042 513 490-1 โทรสาร 042 513492
Facebook.com/tatnakhonphanom  Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม