วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ททท. ชวนร่วมงานบุญยิ่งใหญ่ “ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2559” ​


ททท. ชวนร่วมงานบุญยิ่งใหญ่ “ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2559”                         พร้อมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม เทศบาลตำบลธาตุพนม และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางธรรม ในรูปแบบบุญจาริก ตามรอยพุทธศาสนาดินแดนอีสาน โดยจากการจัดงานปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงและข้ามภูมิภาค จึงกำหนดจัดให้เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของจังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนธันวาคมของทุกปี
          การจัดงานนี้นำวัฒนธรรมเชิงพุทธศาสนาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ในบรรยากาศงานบุญพื้นบ้านไทยอีสาน ได้แก่ กล่าวคำผญาบูชาพระธาตุพนม ซึ่งท่วงทำนองเนื้อหาคำผญาเป็นคำคมภาษิตแฝงคติปรัชญาภูมิปัญญาท้องถิ่น และพิธีการสักการะองค์พระธาตุพนม สำหรับพิธีสำคัญของการปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม เป็นกิจกรรมข้ามคืนตั้งแต่ยามเย็นของวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย การแสดงธรรมกถาเปิดงาน โดยพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและเจ้าคณะภาค 10 การแสดงธรรมนำปฏิบัติภาวนา โดยพระสงฆ์ 8 รูป ส่วนในช่วงเช้าของวันที่ 11 ธันวาคม 2559 พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
          งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมนำกิจกรรมเชิงพุทธศาสนาทั้งการทำบุญ รักษาศีล และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งมีพระธาตุพนมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญทางพุทธศาสนาของภาคอีสาน มากระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเดินทางร่วมกิจกรรมและต่อยอดด้วยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ภาคส่วนต่าง ๆ ของท้องถิ่น


ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๕๙
๑๐ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคม)
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
โดย  จังหวัดนครพนม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เทศบาลตำบลธาตุพนม
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  และ คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

“ร่วมปฏิบัติบูชาข้ามคืนครั้งสำคัญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งภาคอีสาน ณ จอมเจดีย์แดนอีสาน
ปรากฏตามตำนานอุรังคธาตุว่าประดิษฐานกระดูกหัวอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ช่วงที่ ๑ สักการบูชาองค์พระธาตุพนม และ พิธีเปิด
๑๖.๐๐ ๑๖.๒๐ น.         ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยบรรยากาศงานบุญพื้นบ้านไทยอีสาน
หมอลำและผญาบูชาพระธาตุพนม
๑๖.๒๐ - ๑๖.๓๕ น.          ขบวนเครื่องสักการบูชาถวายองค์พระธาตุพนม
                                    ด้วยขบวนแห่ขันหมากเบ็ง อำเภอธาตุพนม และขบวนแห่ต้นดอกไม้ชาวไทญ้อ อำเภอท่าอุเทน
๑๖.๓๕ ๑๗.๐๐ น.         พิธีสักการบูชาองค์พระธาตุพนม นำโดย พระเทพวรมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
๑๗.๐๐๑๗.๑๕ น.         ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสมชาย วิทย์ดำรงค์) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
๑๗.๑๕๑๗.๓๐ น.         ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายยุทธศักดิ์ สุภสร) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
๑๗.๓๐ ๑๘.๐๐ น.         แสดงปฐมธรรมกถาและนำภาวนาเปิดงาน
โดย พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และเจ้าคณะภาค ๑๐

ช่วงที่ ๒ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และเจริญภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศล
๑๘.๐๐ ๑๘.๔๕ น.         ร่วมทำวัตรเย็น  โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
๑๘.๔๕ .๕๕ น.         นำภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศล โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
๑๘.๕๕ ๑๙.๐๐ น.         ชมวีดีทัศน์ “ตามรอยธรรมราชาในดินแดนอีสาน” โดย มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ช่วงที่ ๓ แสดงธรรมและนำภาวนา
๑๙.๐๐ ๑๙.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๑
โดย พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
๒๐.๐๐ ๒๐.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๒
โดย พระสมบูรณ์ อคฺคเตโช เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสวนหม่อน ต.บ้านปล้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
๒๑.๐๐ ๒๑.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๓
โดย พระอาจารย์สมบูรณ์ สิริปญฺโญ เจ้าคณะแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และเจ้าอาวาสวัดอุบมาพุฒาจารย์
๒๒.๐๐ ๒๒.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๔
โดย พระครูจารุธรรมพิมล (ราวี จารุธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๒๓.๐๐ ๒๓.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๕
โดย พระอธิการสุพิศ รกฺขิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาใหญ่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ ๐๐.๓๐ น. สัญญาณระฆังร่วมเจริญสมาธิจิตตภาวนา
๐๐.๓๐ - ๐๑.๐๐ น.          พักอิริยาบถ
๐๑.๐๐ ๐๑.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๖
โดย พระครูปริยัติโพธิธรรม (สุรพล วรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอร่ามมงคล ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
๐๒.๐๐ ๐๒.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๗
โดย พระครูศิริพัฒนนิเทศก์ (นำพล ทิตฺตวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์       จ.กาฬสินธุ์
๐๓.๐๐ ๐๓.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๘
โดย พระครูประพัฒน์สมาธิคุณ (สินธุ์ คุตฺตวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านผือ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ช่วงที่ ๔ สวดมนต์ทำวัตรเช้า และเจริญภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศล
๐๔.๐๐ ๐๕.๐๐ น.         ร่วมทำวัตรเช้า เจริญสมาธิจิตตภาวนา และ กราบลาองค์พระธาตุพนม
โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ช่วงที่ ๕ ทำบุญตักบาตร
๐๖.๐๐ ๐๗.๐๐ น.         ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร    
*****************************************
หมายเหตุ  การแต่งกายด้วยชุดขาวสุภาพ       

ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม 2559


งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
                                                                                                                                  
สอบถามข้อมูลได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 042-513 490-1
หรือรายละเอียดใน www.เที่ยวอีสาน.com Facebook.com/go2isan
และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ www.bia.or.th


วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

"ร้อยดวงใจ ลอยเรือไฟ ถวายพ่อหลวง"

             จังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ชาวจังหวัดนครพนม ทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม "ร้อยดวงใจ ลอยเรือไฟ ถวายพ่อหลวง" ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ แลนด์มาร์ค ลานพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 

             ร่วมรวมพลังแปรอักษร จุดเทียนแสดงความอาลัย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงพระราชนิพนธ์ และลอยเรือไฟ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย


กำหนดการ กิจกรรม "ร้อยดวงใจ ลอยเรือไฟ ถวายพ่อหลวง"


วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

งาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” จังหวัดมุกดาหาร 2559

 
ททท. ชวนท่องเที่ยววิถีไทย สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม สืบสานงานประเพณี
ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร โดย สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลตำบลดอนตาล ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมท่องเที่ยววิถีไทย สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำจุลกฐิน ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร


จุลกฐินหรือ กฐินแหล่นเป็นการทำกฐินที่ต้องทำด้วยการรีบด่วน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจความสามัคคี เพื่อทำผ้ากฐินให้สำเร็จเสร็จสิ้นภายในวันเดียว โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่พิธีบวชชีพราหมณ์ เพื่อความบริสุทธิ์ของดอกฝ้าย การเก็บดอกฝ้ายโดยสาวพรมจารี ก่อนทำพิธีมอบดอกฝ้ายและนำสู่ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การคัดแยกฝ้าย การอิ้ว การดีด การล้อฝ้าย การเข็น การเปีย การฆ่าฝ้าย การย้อมสี การกวักฝ้าย ค้นหูก สืบหูก จนถึงขั้นตอนการทอให้เป็นผืนผ้าให้เสร็จทันภายในเช้าวันรุ่งขึ้น และทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ กรานกฐิน

          มูลเหตุของการทำจุลกฐินเกิดจากในสมัยก่อนที่จะต้องทอดกฐินให้สำเร็จทันตามกำหนดเวลาคือในวันสิ้นสุดเขตกฐิน (ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)  จึงต้องรีบเร่งจัดหาผ้ากฐินเพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลาพระวินัยบัญญัติ ถือเป็นประเพณีโบราณที่เชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์บุญมากเกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัว เพราะการทำจุลกฐินต้องใช้ความอุตสาหพยายามกว่ากฐินแบบธรรมดาเพื่อให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันจำกัด
         
งานปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน จ.มุกดาหาร 2559

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่า ชาวอำเภอดอนตาลซึ่งเป็นชาวไทกะเลิง ได้สืบสานประเพณีการทำจุลกฐินเป็นประจำทุกปี ในช่วงทำบุญทอดกฐินหลังวันออกพรรษา โดยในปีนี้ ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงาน ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐินมุกดาหาร ขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมงานและชมการทำจุลกฐิน ร่วมเก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง ขบวนแห่จุลกฐินที่อิ่มบุญอิ่มใจ และถวายผ้าจุลกฐินร่วมกับชาวดอนตาล โดยภายในงานนอกจากจะมีพิธีการทำจุลกฐินแล้ว ในช่วงเย็นวันที่ 22 ตุลาคม ยังมีพิธีไหลเรือไฟโบราณสะเดาะห์ ณ บริเวณเขื่อนริมแม่น้ำโขงอำเภอดอนตาล ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวดอนตาลสืบทอดปฏิบัติกันมาแต่โบราณ จัดขึ้นหลังวันออกพรรษา โดยแต่ละคุ้มจะทำเรือไฟและมีพิธีขอขมา และจุดไฟในเรือก่อนไหลเรือไฟลงสู่แม่น้ำโขง เชื่อกันว่าเพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในวันมหาปวารณาออกพรรษา เป็นการขอขมาพระแม่คงคา แม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้กับตนเอง การทำเรือไฟโบราณจะทำจากกาบกล้วยยาวประมาณ 2 เมตร ตกแต่งด้วยธงทิว ดอกไม้ ของไหว้ขอขมา อาทิ หมากพลู ปั้นข้าวเหนียว ข้าวต้มมัด ผลไม้ อาหารคาวหวาน โดยมีความเชื่อและถือปฏิบัติของผู้ที่มาร่วมพิธีให้ ตัดเล็บ ตัดผม บริจาคปัจจัย วางไว้ในเรือไฟ เชื่อว่าเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ สะเดาะเคราะห์ให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศกหายจากโรคภัย ให้ไหลไปสายน้ำและมอดไหม้ไปกับเปลวไฟ นอกจากนั้นยังมีงานพาแลง รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองพร้อม ชมการแสดงพื้นเมืองลำพญาดอนตาล และรำวงย้อนยุคดอนตาลคาลิปโซ่ที่สนุกสนานอีกด้วย
"ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน มุกดาหาร

"ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน มุกดาหาร

"ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน มุกดาหาร

"ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน มุกดาหาร

"ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน มุกดาหาร

"ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน มุกดาหาร

ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน มุกดาหาร

ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน มุกดาหาร


ประเพณีลอยเรือไฟโบราณ อ.ดอนตาล

ประเพณีลอยเรือไฟโบราณ อ.ดอนตาล
      
ประเพณีลอยเรือไฟโบราณ อ.ดอนตาล
ประเพณีลอยเรือไฟโบราณ อ.ดอนตาล
รำวงย้อนยุค ดอนตาลคาลิปโซ่ททท. สำนักงานนครพนม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจ เดินทางมาร่วมงานประเพณีจุลกฐิน ท่องเที่ยววิถีไทย อิ่มบุญอิ่มใจในงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐินมุกดาหาร” พร้อมร่วมพิธีลอยเรือไฟสะเดาะเคราะห์ และพาแลงกับชาวดอนตาล โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมงานพาแลง สามารถติดต่อสอบถามและสำรองโต๊ะพาแลงได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร โทร 061-9720250 (บัตรร่วมงานพาแลงราคาท่านละ 250 บาท)

กำหนดจัดงาน ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐินมุกดาหาร ประจำปี 2559
ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2559
……………………………………………………………………………………………..

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป  
- พิธีไหลเรือไฟโบราณสะเดาะเคราะห์ตามวันเกิด
- งานพาแลง รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมือง สนุกสนานกับรำวงย้อนยุค ดอนตาลคาลิปโซ่                               
*ค่าพาแลง ท่านละ 250 บาท (โต๊ะละ 8 ท่าน)
 *ติดต่อสำรองโต๊ะพาแลงได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 061 9720250

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป    
- พิธีบวชชีพราหมณ์ พิธีเก็บดอกฝ้ายและร่วมขบวนแห่ดอกฝ้ายขาวสู่บริเวณวัดวัดมัชฌิมาวาส
                                 
 - ชมขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการถักทอกว่าจะเป็นผืนผ้าจุลกฐิน เริ่มตั้งแต่ การอิ้ว การดีด                  
การล้อฝ้าย การเข็น การเปีย การฆ่าฝ้าย การกวักฝ้าย ค้นหูก สืบหูกจนไปถึงขั้นตอนการทอบน                            กี่ไม้โบราณ

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559
เวลา 08.00 น.       -ร่วมขบวนแห่ผ้าจุลกฐินรอบพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส
เวลา 09.00 น.       -ร่วมพิธีทอดถวายผ้าจุลกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์/ เสร็จพิธี
..............................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร  โทร. 061-9720250
เทศบาลตำบลดอนตาล โทร. 042-689054
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม 
(พื้นที่รับผิดชอบ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
โทรศัพท์ 042 513 490 – 1 E-mail : tatphnom@tat.or.th  www.tatsanuk.blogspot.com
ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/tatnakhonphanom  Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม

แผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน "ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน มุกดาหาร ประจำปี 2559"

แผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน "ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน มุกดาหาร ประจำปี 2559"วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

งานประเพณีไหลเรือไฟ นครพนม 2559


จังหวัดนครพนม งดการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป


ททท. ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม


ชมความงดงามของขบวนเรือไฟและศรัทธาอันยิ่งใหญ่บนสายน้ำโขง

            “ไหลเรือไฟ” เป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนชาวอีสานยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ มักนิยมจัดขึ้นในวันออกพรรษา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) โดยมีความเชื่อว่าการไหลเรือไฟเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ประทับไว้ ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที ครั้งที่พญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมในพิภพของนาคใต้เมืองบาดาล รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาคในลำน้ำโขง การระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ขอขมาลาโทษต่อแม่น้ำ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแม่น้ำ และยังถือเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศก ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโชคมีลาภ


นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า  ประเพณีไหลเรือไฟ ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดนครพนมและร่วมสืบต่อกันตั้งแต่สมัยโบราณด้วยความเชื่อและความศรัทธา ประเพณีไหลเรือไฟอยู่ในฮีตเดือน 11 คืองานบุญออกพรรษา ซึ่งมีประเพณีไหลเรือไฟ หรือไหลเฮือไฟ รวมอยู่ด้วย เป็นพิธีกรรมเพื่อเป็นการบูชาต่อแม่น้ำโขงที่ชาวบ้านในลุ่มน้ำโขงได้ใช้สอยแม่น้ำในการดำรงชีวิตและขอขมาต่อแม่น้ำที่ได้ทำการล่วงล้ำก้ำเกินและถือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทตามความเชื่อในตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา นอกจากนั้นในตำนานยังเล่าขานกันว่าในแม่น้ำโขงเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เช่น พญานาค เจ้าพ่อเหล็กซีด้ามแตก เจ้าพ่อคำแดง เจ้าพ่อหมื่น เจ้าพ่อสัมมะติ เจ้าพ่อสิบสอง ต้องทำการบรวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น เพื่อให้ท่านปกปักรักษาบ้านเมือง ประชาชนให้มีความสงบสุขร่มเย็นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้มีโชคลาภการทำมาหากินให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรือง  

มานครพนม ... ชม 3 ที่สุด...
                                 
เรือไฟนครพนม ในวันออกพรรษา
                                                                          
         โดยในปีนี้ จังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม และริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม กำหนดพิธีเปิด "งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2559 และเปิดงานกาชาดจังหวัดนครพนมในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลางบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม และมีพิธีเปิด "มหกรรมไหลเรือไฟนครพนม" ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ เวทีบริเวณแลนด์มาร์คนครพนม (ลานพญาศรีสัตตนาคราช) ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม 
เรือไฟ นครพนม

High Light  ในคืนวันออกพรรษา 16 ตุลาคม 2559  ชมพิธีรำบูชาพระธาตุพนม (การแสดงฟ้อนชุดพื้นเมือง 7 ชนเผ่านครพนม) ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม (ช่วงเช้า เริ่มเวลา 09.00 น.) ชมขบวนแห่เรือไฟบก,ปราสาทผึ้ง และขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (เริ่มเวลา 15.00 น.)  ร่วมพิธีไหลเรือไฟโบราณ (สะเดาะเคราะห์ตามวันเกิด) ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี (เริ่มเวลา 16.30 น.) และร่วมชมขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่งดงามอลังการกลางลำน้ำโขง และการปล่อยกระทงสาย ไข่พญานาคแม่น้ำโขง (เริ่มเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)

พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียง "นครพนมเมืองงาม ชมสามที่สุด" ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญานาคนครพนม  (เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป)รำบูชาพระธาตุพนม

ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาปีนี้ ททท.สำนักงานนครพนม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมท่องเที่ยววิถีไทย สืบสานงานบุญประเพณีออกพรรษา ความเชื่อและความศรัทธาคู่แม่น้ำโขง งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2559 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และสนามศาลากลางจังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 9 - 17  ตุลาคม 2559 พร้อมกันนี้ ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน จ.นครพนม “มานครพนม ชม 3 ที่ สุด”  ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด - พระธาตุพนม, สวยที่สุด - สะพานมิตรภาพ 3, งามที่สุด – ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง เสริมสิริมงคลชีวิตไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปี และแวะสักการะองค์พญาศรีสัตนาคราช (แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของ จ.นครพนม)                                                                                            
                                  
งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2559
*กิจกรรมภายในงานที่ไม่ควรพลาด

วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2559
-          ชมเรือไฟไหลโชว์ และกระทงสายในลำน้ำโขงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
(ตลอดริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร)
-          ชมนิทรรศการเรือไฟของแต่ละอำเภอ จัดแสดงวิถีชีวิตของคนทำเรือไฟ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อัตลักษณ์ที่น่าสนใจของแต่ละอำเภอ ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร
-          ชม ชิม ช็อป เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครพนม
-          ชมการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตและมหรสพตลอดการจัดงาน
-          ชมการแสดงแสงสีเสียง "นครพนมเมืองงาม ชมสามที่สุด" ณ เวที บริเวณแลนด์มาร์คนครพนม ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 20.00 น. (แสดงวันที่ 12-16 ตุลาคม 2559) ณ บริเวณแลนด์มาร์ค จังหวัดนครพนม (ความยาว 50 นาที) ประกอบด้วย : 
องค์ที่ 1 นครพนมเมืองงาม              องค์ที่ 2 เขตคามความศักดิ์สิทธิ์
องค์ที่ 3 ที่สถิตย์พญาศรีสัตตนาคราช   องค์ที่ 4 งามระดับชาติไหลเรือไฟ นครพนม
องค์ที่ 5 ชื่นชมสามที่สุด

วันที่ 16 ตุลาคม 2559 (วันออกพรรษา)     
-          ชมพิธีรำบูชาพระธาตุพนม (การแสดงฟ้อนชุดพื้นเมือง 7 ชนเผ่านครพนม) ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม (ช่วงเช้า เริ่มเวลา 09.00 น.)
-          ชมขบวนแห่เรือไฟบก-ปราสาทผึ้ง และขบวนวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (เริ่มเวลา 15.00 น.) 
-          ร่วมพิธีไหลเรือไฟโบราณ (สะเดาะเคราะห์ตามวันเกิด) ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี (เริ่มเวลา 16.30 น.)
-          ชมมหกรรมไหลเรือไฟนครพนม ขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่งดงามอลังการกลางลำน้ำโขง  การไหลเรือไฟประกวดจากอำเภอและหน่วยงานต่างๆ ประกอบพลุบนท้องน้ำเหนือลำน้ำโขงในคืนพระจันทร์เต็มดวงการปล่อยกระทงสาย ไข่พญานาคแม่น้ำโขง (เริ่มเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)
-          ชมการแสดงแสงสีเสียง "นครพนมเมืองงาม ชมสามที่สุด" ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญานาคนครพนม  (เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม  (พื้นที่รับผิดชอบ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
โทรศัพท์ 042 513 490 – 1 E-mail : tatphnom@tat.or.th 
ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/tatnakhonphanom  Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม   www.tatsanuk.blogspot.comแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหลเรือไฟ นครพนม 2559
แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหลเรือไฟ นครพนม 2559

ผังการจัดงานไหลเรือไฟ 2559
ผังการจัดงานไหลเรือไฟนครพนม ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

ผังการปิดกั้นจราจร ช่วงการจัดงานไหลเรือไฟผังการจัดการจราจรบริเวณถนนรอบศาลากลาง จ.นครพนม ในช่วงงานไหลเรือไฟ

ผังแสดงพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาเที่ยวชมงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม 2559

ผังการจัดปิดกั้นการจราจรและเส้นทางขบวนแห่ปราสาทผึ้งและเรือไฟโบราณ วันที่ 16 ต.ค. 2559

แผนผังการปิดกั้นการจราจรและการเดินรถ ในวันไหลเรือไฟ 16 ต.ค. 2559ททท.สำนักงานนครพนม ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ  
สามารถแวะมาสอบถามข้อมูลท่องเที่ยว ขอรับแผนที่/ คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ได้ที่ ททท.สำนักงานนครพนม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม