วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว 2557

      ททท. ชวนเที่ยวอีสาน สะสมบุญในงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว”

            จังหวัดสกลนคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชาวไทยทุกท่านได้มาเที่ยวอีสาน สะสมบุญในงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว” วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม กล่าวว่า วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี ด้วยพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้โดยพระองค์เอง ซึ่งผู้ที่รู้เห็นแจ้งในพระธรรมนั้น คือ ท่านโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้รับเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก

          โดยในปีนี้วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้ชาวไทยทุกท่านได้ร่วมสะสมบุญ รักษาศีลปฏิบัติธรรม น้อมถวายเป็นพุทธบูชา จังหวัดสกลนครจึงได้กำหนดจัดงาน วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาวณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร กิจกรรมภายในงานจัดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมบุญต่างๆ อาทิ พิธีบวชชีพราหมณ์ การปฏิบัติธรรม ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ชมการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะสรรเสริญพระรัตนตรัย ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง ขบวนแห่โคมบูชา เวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล  อันได้แก่ จำลองสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมสักการะรูปเหมือนพระอาจารย์วัน อุตตโม ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เจดีย์สิริมหามายา จำลองสถานที่ประสูติ

         พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ (เจดีย์พุทธคยา)
                  จำลองสถานที่ตรัสรู้  

    ธัมเมกขสถูป จำลองสถานที่แสดงปฐมเทศนา

         เจดีย์วิหาร จำลองสถานที่ปรินิพพาน
          จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจร่วมงานเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่มีแห่งเดียวในภาคอีสาน ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042-716247, 042-716214 

การเดินทาง    วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม หรือวัดถ้ำพวง ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร ประมาณ 120 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-อุดรธานี) จากนั้นแยกเข้าซ้ายมือ อ.สว่างแดนดิน-อ.ส่องดาว ทางหลวงหมายเลข 2342 เดินทางเข้าไปอีกประมาณ 31 กิโลเมตร
         
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม 
โทรศัพท์ 042-513490-1   Facebook/tatnakhonphanom

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  โทรศัพท์ 042-716247, 042-716214วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมอิ่มบุญสุขใจในงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร วัดป่าสุทธาวาส วัดบ้านนาอ้อย และลานรวมใจไทสกล อ.เมือง จ.สกลนคร กิจกรรมที่สำคัญในงาน ได้แก่ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ พิธีเวียนเทียนรององค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน การประกวดโคมบัวบูชา(โคมแขวน) ทุงโบราณและโต๊ะหมู่บูชา(หมู่ 9) ณ วัดพระธาตุเชิงชุม การจัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ประกวดวาดภาพและตอบปัญหา ณ วัดป่าสุทธาวาส กิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 13 พ.ค.57 (ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา) ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 84 รูป เวลา 07.00 น. ณ ลานวัดพระธาตุเชิงชุม 

เวลา 15.30 น. ขบวนแห่พระเวสสันดรและข้าวพันก้อน
และเวลา 17.00 น. พิธีเปิดขบวนรถบุปผชาติ แห่โคมบัวบูชา ไปตามถนนสายธรรมะสู่วัดพระธาตุเชิงชุม 
และทุกวัน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ร่วมรักษาศีล รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรม รวมทั้งเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร ได้ทุวัน โดยร่วมรณรงค์นุ่งขาวห่มขาวตลอดเทศกาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลนครสกลนคร โทร.042-711510 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โทร.042-716247
ททท.นครพนม เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 042-513490-1
E-mail:tatphnom@tat.or.th
พิเศษสุด กับทัวร์ธรรมะ 

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเเที่ยวอีสานสุขใจอิ่มบุญ  ปลูกต้นฝ้าย – ไหว้พระธาตุ – แห่โคมบัวบูชา ที่ มุกดาหาร – นครพนม – สกลนคร ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2557 (4 วัน 3 คืน) 
โดยเริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ หรือเข้าร่วมคาราวานขับรถเที่ยวสุขใจในราคามิตรภาพ 

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานนครพนม โทร. 042-513490-1 

หรือ บ.วิน วิน สมาย โทร.042-503503-4 

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

"ล่องเรือ ไหว้พระธาตุ 2 แผ่นดิน" สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว 2557


พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ อ.เมืองนครพนม พระธาตุประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันเสาร์

พระธาตุศรีโคตรบอง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาวจังหวัดนครพนม และททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วม "ล่องเรือ ไหว้พระธาตุ 2 แผ่นดิน"
ในงานประเพณีสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว และถนนข้าวปุ้น ประจำปี 2557 

นมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดพระธาตุศรีโคตรบอง แขวงคำม่วนสปป.ลาว และวัดมหาธาตุ อ.เมืองนครพนม 13 เมษายน นี้ ร่วมทำบุญรับปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ สืบสานประเพณี ทอดผ้าป่าสามัคคีเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว

ท่านใดสนใจร่วมเดินทางอิ่มบุญทริปนี้ ลงชื่อพร้อมรับบัตรขึ้นเรือได้ที่ ททท.สำนักงานนครพนม
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042 513 490-1

หมายเหตุ
*รับจำนวนจำกัด เพียง 200 ท่าน เท่านั้น
*เดินทางโดยเรือเเม่โขง พาราไดซ์ ครูซ
*การแต่งกายชุดพื้นเมือง ชุดสุภาพ สุภาพสตรีนุ่งผ้าถุง

กำหนดการ
“ล่องเรือ ไหว้พระธาตุ 2 แผ่นดิน”
ในงานสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว เทศกาลถนนข้าวปุ้น
วันอาทิตย์ ที่ 13 เมษายน 2557

08.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเดินทางฯ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์หน้าด่านป่าไม้ จ.นครพนม
08.20 น. ลงเรือ ณ ท่าเรือข้ามฟากท่าแพขนานยนต์ จากนั้นเดินทางจากฝั่งนครพนม ไปยังแขวงคำม่วน (ผู้ร่วมงานนำบัตรรับของที่ระลึก/ของว่างและเครื่องดื่มบนเรือ)
09.00 น. ร่วมนมัสการพระธาตุศรีโคตรบอง และพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดพระธาตุศรีโคตรบอง
เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว
10.00 น. เดินทางกลับจังหวัดนครพนม ขึ้นรถพ่วงเพื่อเดินทางไปยังพระธาตุนคร วัดมหาธาตุ
(สนับสนุนโดย เทศบาลเมืองนครพนม)
11.00 น. ร่วมนมัสการพระธาตุนคร และพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม
12.00 น. เส็จสิ้นกิจกรรม
 


วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

ชวนเล่นสงกรานต์ถนนข้าวฮาง สกลนคร 12-15 เม.ย. 2557

สวัสดีปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ ชวนเล่นน้ำที่ถนนข้าวฮาง สกลนคร

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๗
“เล่นสงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร  ออนซอนวัฒนธรรม
มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์”
********************************************************************

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗
                                             พิธีเปิดงานเทศกาลถนนอาหารสงกรานต์เมืองสกล
”มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์”
เวลา ๑๘.๐๐ น.                  -เทศกาลถนนอาหารสงกรานต์เมืองสกล”มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” ณ ถนนสุขเกษม ระหว่างสี่แยกร้านทองดีถึงสี่แยกศรีนคร
เวลา ๑๙.๐๐ น.                   -ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)
                                             -นายกเทศมนตรีนครสกลกล่าวรายงาน
                                             -ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ ลั่นฆ้อง ๓ ครั้ง
                                             -การแสดงดนตรี
หมายเหตุ  การแต่งกายเสื้อลายดอกสวยงาม
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
                                             พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา ๐๖.๓๐ น.                  -พระภิกษุ-สามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ ปะรำพิธี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)
เวลา ๐๗.๓๐ น.                 -ประธานในพิธีเดินมาทางถึงบริเวณจัดงานฯ(ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)
                                             -ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
                                             -อาราธนาศีล
                                             -พระสงฆ์ให้ศีล
                                             -กล่าวถวายอาหาร บิณฑบาตแด่พระสงฆ์
                                             -พระสงฆ์ให้พร
                                             -นายกเทศมนตรีนครสกลนคร กล่าวรายงานและอ่านประกาศวันสงกรานต์
                                             -ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานในพิธีทำบุญตักบาตร
                                             -พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาต
                                             -เสร็จพิธีตักบาตร
                                             -ประธานในพิธีปล่อยปลา
หมายเหตุ  การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

                                             พิธีเปิดขบวนแห่สงกรานต์สกลนคร
เวลา ๑๓.๐๐ น.                  -รถอัญเชิญพระแก้วมรกต พระพุทธสิหิงค์ หลวงพ่อองค์แสน และรถขบวนแห่สงกรานต์ของแต่ละชุมชน พร้อมกันที่บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
เวลา ๑๓.๓๐ น.                 -ประธานในพิธีเดินมาทางถึงบริเวณจัดงานฯ(ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)
                                             -นายกเทศมนตรีนครสกลนคร กล่าวรายงาน
                                             -ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ (ลั่นฆ้อง ๓ ครั้ง) ตัดริบบิ้นเปิดขบวนแห่สงกรานต์
-เคลื่อนขบวนออกจากจุดเริ่มต้น ไปตามถนนสุขเกษม ผ่านสี่แยกศรีนครเลี้ยวขวาไปตามถนนเจริญเมือง เดินตรงเข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
-คณะกรรมการตัดสินขบวนแห่ พร้อมกัน ณ เวทีการแสดงดนตรี ณ ถนนสุขเกษมระหว่างสี่แยกร้านทองดีถึงสี่แยกศรีนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น.                  -ขบวนรถอัญเชิญพระพุทธรูป ถึงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
                                             -พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ๙ รูป เดินทางมาถึงบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา ๑๕.๓๐ น.                 -ประธานในพิธีเดินมาทางถึงบริเวณจัดงานฯ(ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)
                                             -ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
                                             -ประธานทำพิธีถวายผ้าอังสะหลวงพ่อองค์แสน
                                             -ประกอบพิธีทางศาสนา
                                             -ประธานในพิธีถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                                             -พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ
                                             -ประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
                                             -มอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ
เวลา ๑๘.๐๐ น.                  -เทศกาลถนนอาหารสงกรานต์เมืองสกล”มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” ณ ถนนสุขเกษม ระหว่างสี่แยกร้านทองดีถึงสี่แยกศรีนครและลานคนเมือง
                                             -การแสดงดนตรี
                                             -อุโมงค์น้ำ
เวลา ๑๘.๓๐ น.                 -งานพาแลง ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร
                                             -การประกวดขวัญใจผู้สูงอายุ
                                             -การประกาศผลการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ ขวัญใจผู้สูงอายุและมอบรางวัล 

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ น.                 -ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดก่อเจดีย์ทราย ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.    -เริ่มประกวดก่อเจดีย์ทราย ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
-ประกาศผลและมอบการประกวดก่อเจดีย์ทราย ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.    -คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกตรวจให้คะแนนซุ้มดอกไม้ ณ ถนนเจริญเมือง – ถนนเรืองสวัสดิ์ พร้อมประกาศผลมอบรางวัล
เวลา ๑๘.๐๐ น.                  -เทศกาลถนนอาหารสงกรานต์เมืองสกล”มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” ณ ถนนสุขเกษม ระหว่างสี่แยกร้านทองดีถึงสี่แยกศรีนครและลานคนเมือง
                                             -การแสดงดนตรี
                                             -อุโมงค์น้ำ
หมายเหตุ  การแต่งกายเสื้อลายดอกสวยงาม

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๘.๐๐ น.                  -เทศกาลถนนอาหารสงกรานต์เมืองสกล”มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” ณ ถนนสุขเกษม ระหว่างสี่แยกร้านทองดีถึงสี่แยกศรีนครและลานคนเมือง
                                             -การแสดงดนตรี
                                             -อุโมงค์น้ำ 

วันที่ ๑๓-๑๕  เมษายน  ๒๕๕๗
เวลา ๑๒.๐๐-๑๗.๐๐น.   -ปิดถนนเล่นน้ำสงกรานต์ “เล่นสงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” บริเวณถนนเรืองสวัสดิ์ (สี่แยก สภ.เมืองสกลนคร ถึงสี่แยกวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร)
เวลา ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น.  -ปิดถนนเล่นน้ำสงกรานต์ “เล่นสงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” บริเวณสี่แยกลานคนเมือง

**************************************************************
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม
พื้นที่รับผิดชอบ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.สกลนคร
184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0 4251 3490-1 E-mail : tatphnom@tat.or.th
www.tatsanuk.blogspot.com  


วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์ บุญปีใหม่ไทย-ลาว ประจำปี 2557

      สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์ บุญปีใหม่ไทย-ลาว  
      วันที่ 12 – 15  เมษายน 2557
ณ บริเวณลานกันเกราหน้าตลาดอินโดจีน เขตเทศบาลเมืองนครพนม และเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม
            
          สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย- ลาว เป็นประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี ตามแบบวัฒนธรรม 7 ชนเผ่าของชาวนครพนม ที่ยังคงกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษารูปแบบของประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวนครพนม ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันปีใหม่ไทย กิจกรรมแข่งขันสะบ้าทอย พิธีตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ อิ่มอร่อยกับตลาดโบราณย้อนยุค และเล่นน้ำสงกรานต์ 7 ชนเผ่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรม นอกจากนี้ที่ อำเภอเรณูนคร จะมีการฟ้อนรำผู้ไทที่มีความอ่อนช้อยงดงาม และความมีมนต์ขลังของพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน เพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน รวมทั้งขบวนแห่นางสงกรานต์ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอย่างยิ่งใหญ่งดงาม

กิจกรรมหลัก
- อ.เมืองนครพนม ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันปีใหม่ไทย การแข่งขันสะบ้าทอย พิธีตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ สัมผัสบรรยากาศและอิ่มอร่อยกับตลาดโบราณย้อนยุค  เล่นน้ำสงกรานต์ 7 ชนเผ่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองสนุกสนาน       
                 -อ.เรณูนคร ชมการฟ้อนผู้ไท ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน ขบวนแห่นางสงกรานต์สาวผู้ไทเรณูนคร ชมการละเล่นพื้นบ้านชาวผู้ไท ชิมอาหารพื้นเมือง ข้าวปุ้นน้ำนัว การจำลองวิถีชีวิตของชาวผู้ไท และการประกวดสาวงามเรณูนคร ณ บริเวณถนนวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเรณูนคร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

ททท. สำนักงานนครพนม โทร.  042 513 490-1 
facebook: tatnakhonphanom