วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ททท. สำนักงานนครพนม ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ "เที่ยววันธรรมดา มหัศจรรย์ดาวบนดิน" 23-25 ธันวาคม 2557 นี้ พร้อมแลกรับพวงกุญแจน้องสุขใจ ในเเคมเปญ "วันธรรมดาน่าเที่ยว"


มหัศจรรย์ดาวบนดิน
งานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร

          เห็นดาวทองส่องสีรุจีแจ้ง บอกเหตุสำแดงถึงพระบุตรา ว่าพระองค์ทรงธรรมอันล้ำเลิศ ลงมาบังเกิด ณ พื้นพสุธา..” แว่วเสียงเพลงสวดในคืนเทศกาลคริสต์มาสของเหล่าคริสตัง (Cristão หรือ Christian) แห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร ชุมชนชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


          แสงจากดวงไฟหลากสีทั้งน้อยใหญ่ที่มาแต่งแต้มให้ประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่าง “งานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร” ให้กลายเป็นค่ำคืนแห่งสีสัน อีกหนึ่งเทศกาลที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวของปีและเป็นเทศกาลเฉพาะของผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเท่านั้น
          ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของทุกปี เกือบทั้งพื้นที่ของชุมชนจะเต็มไปด้วยดาวประดิษฐ์รูปแบบต่าง ๆ ฝีมือของผู้เฒ่าผู้แก่บ้านท่าแร่ที่จะนำไม้ไผ่มาเหลา ก่อนจะผูกมัดทับไขว้กันเป็นโครงไม้รูปดาวแล้วติดกระดาษแก้วหลากสีนำมาประดับวัด บ้านเรือน รวมไปถึงขบวนรถแห่ดาวซึ่งถือเป็นไฮไลท์ เพื่อสืบสานความเชื่อความศรัทธาอย่างมีสีสันตามแบบวิถีชุมชนชาวอีสาน
          การแห่ดาวเริ่มจัดครั้งแรก เมื่อปี ค..1982 (.. 2525) เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ตามตำนานที่เล่าว่า ในช่วงเวลาที่พระเยซูประสูตินั้น โหราจารย์ได้มองเห็นดาวลักษณะพิเศษดวงหนึ่งที่มีความสุกสว่างกว่าดาวทั่วไปปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์ จึงออกเดินทางตามแสงแห่งดวงดาว จนไปพบกับสถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้าที่เมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน์ นับแต่นั้นมาชาวคริสต์จึงถือว่า “ดาว” คือสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูเจ้า หรือที่ทั่วโลกรู้จักกันในนาม “Star of Bethlehem” แต่ก็ไม่มีชาติใดมีพิธีแห่ดาวเช่นที่จังหวัดสกลนครนี้ซึ่งจัดสืบเนื่องกันมายาวนานกว่า 30 ปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้น


          หมู่บ้านท่าแร่เป็นชุมชนคาทอลิคเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี และถือว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนนับถือศาสนาคริสต์ เล่ากันว่า ในอดีตชาวท่าแร่เป็นคริสตศาสนิกชน อพยพมาจากเวียดนาม ที่ได้รับการปลดปล่อยจากการเกณฑ์แรงงานทาสและมีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผี ปอบ จำนวน 40 คน มาอาศัยอยู่ในตัวเมืองสกลนคร โดยมีบาทหลวงเกโกมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสคอยดูแล เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐบางคน บาทหลวงเกโกจึงหาทำเลที่ตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยจัดทำแพขนาดใหญ่ทำด้วยเรือเล็ก นำไม้ไผ่ผูกติดกัน ใช้ผ้าห่มและผืนผ้าขึงแทนใบ บรรทุกทั้งคนทั้งสัมภาระให้สายลมพัดพาไปในทิศที่พระเป็นเจ้าทรงประสงค์ ในที่สุดพวกเขาสามารถข้ามไปอีกฟากหนึ่งของหนองหานได้อย่างปลอดภัย ณ บริเวณที่เต็มไปด้วยป่าไม้ มีหินลูกรังอยู่ทั่วไป ซึ่งคนพื้นเมืองเรียก “หินแฮ่” จนต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อบ้านท่าแฮ่ หรือท่าแร่ในปัจจุบัน
          นอกเหนือจากการชมดาวที่ประดับทั่วท่าแร่แล้ว ภายใน ต.ท่าแร่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้เที่ยวชมอย่างทิวทัศน์ของ “หนองหาน” (หนองหาร) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อันขึ้นชื่อของสกลนครที่มีอาณาเขตครอบคลุมมาถึง โดยเฉพาะช่วงเวลาอาทิตย์อัศดงก่อนจะลาลับขอบฟ้า รวมถึงความอลังการของ “โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล” โบสถ์ที่ใช้เป็นจุดสิ้นสุดของการแห่ดาว ซึ่งมีความสำคัญกับชาวท่าแร่ เพราะโบสถ์ขนาดใหญ่สีขาวรูปทรงคล้ายเรือนั้นสร้างไว้เพื่อระลึกถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้านนี้
          ไม่เพียงเท่านั้นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมเวียดนามอายุร่วม 100 ปีอันโดดเด่นของชาวท่าแร่กับผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุกคล้ายกับบ้านเมืองในแถบประเทศตะวันตก ยังเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้ ยังคงความคลาสสิกงดงามเรียงรายสองข้างทางในถนนสายหลักของหมู่บ้าน มีทั้งแบบเรือนเดียวชั้นเดียวพื้นติดดิน และแบบอาคารก่ออิฐสองชั้น ซึ่งในสมัยก่อนเรียกได้ว่าเป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูงในการก่อสร้าง

          กิจกรรมในงานจะจัดขึ้นจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม ที่ชุมชนท่าแร่ พบกับขบวนแห่ดาวคริสต์มาส “มหัศจรรย์ สีสันดาวบนดิน” ขบวนรถแห่ดาวที่ประดับตกแต่งด้วยดวงดาวรูปต่าง ๆ กว่า 20 ขบวน ชมสถาปัตยกรรมโคโลเนียลอายุกว่า 100 ปี การประดับประดาบ้านเรือนด้วยดาว ไฟแสงสีระยิบระยับสวยงามตระการตา กิจกรรมสาธิตการทำดาว และถนนคนเดิน และในวันที่ 24 ธันวาคม พบกับชมขบวนแห่ดาวมือถือ รอบโบสถ์ท่าแร่ การแห่ดาวแบบดั้งเดิมของชุมชนท่าแร่ด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ที่ถืออยู่ในมือ พิธีบูชามิสซา ณ โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
          ส่วนในวันที่ 25 ธันวาคม เวลา 18.00 . เป็นต้นไป พบกับความอลังการของ “ดาวบนดินนับหมื่นดวง” ขบวนรถดาวกว่า 200 คัน แห่ไปตามถนนโดยเริ่มจากบริเวณหน้าลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร แห่รอบตัวเมืองไปยังบริเวณจัดงาน ณ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ) ขบวนแห่ดาวจากชุมชนชาวคริสต์ในเขตเมิสซังท่าแร่-หนองแสง หรืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 4 จังหวัดทั้ง จ.สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ทำให้ถนนในค่ำคืนนั้นกลายเป็นถนนสายดวงดาวที่สว่างไสวและอึกทึกไปด้วยเพลงสรรเสริญพระเจ้า
          นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมชมงาน ณ บริเวณโรงเรียนเซนต์ยอแซฟได้ตั้งแต่เวลา 15.00 . เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานจะมีการแสดงดนตรีบนเวที การสาธิตทำดาว การจำหน่ายอาหารและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงนิทรรศการขององค์กร หน่วยงานและชุมชนต่างๆ พร้อมชมการแสดงละครเทวดาวันคริสต์สมภพ การแสดงชุดอาเซียน จินตลีลาประกอบเพลง การร้องเพลงประสานเสียงเพลงคริสต์มาสและชมพลุไฟเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสอันตระการตา
          


วันธรรมดาน่าเที่ยว
          นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า  งานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
          การแห่ดาวเป็นการแสดงถึงความเชื่อความศรัทธา การส่งมอบความสุขความรื่นเริง ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เป็นเทศกาลแห่งสีสันความสุขและรอยยิ้ม เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการมาเที่ยวเป็นครอบครัวในช่วงส่งท้ายปี”

          ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม  กล่าวต่อว่า ในปีนี้ ททท.สำนักงานนครพนม นอกจากจะมีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสกลนครจัดทำโปรโมชั่นพิเศษขึ้นในช่วงเทศกาลนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว 1,000 ท่านแรกที่ซื้อสินค้าและบริการทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสกลนครช่วงวันที่ 22-26 ธันวาคม ครบ 1,000 บาท สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาแลกของที่ระลึก พวงกุญแจน้องสุขใจได้ที่ ททท.สำนักงานนครพนม และที่ซุ้ม ททท. ภายในบริเวณการจัดงาน
พวงกุญแจน้องสุขใจ
รายชื่อโรงแรมและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ “เที่ยววันธรรมดา มหัศจรรย์ดาวบนดิน”
ในงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส สกลนคร 2014

1.         โรงแรมเดอะมาเจสติก สกลนคร โทรศัพท์ 042-733771-4 (Special offer :  ส่วนลดค่าห้องพักเพิ่มอีก 10% จากราคา Promotion  และส่วนลด 15%  สำหรับค่าอาหารห้องอาหารดิออเรนจิน่า)
2.         โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ โทรศัพท์  042-714886-7
3.         ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนคร โทรศัพท์ 042-971811 ต่อ 512
4.         ร้านอาหารจานเปล  โทรศัพท์  042-972020
5.         ร้านอาหารกรีนคอนเนอร์  โทรศัพท์  042-711073
6.         ร้านอาหารบ้านฟ้าโปร่ง โทรศัพท์ 042-715729
7.         ร้านอาหารวิลลี่แหนมเนือง โทรศัพท์ 042-731120
8.         ร้านอาหารฟาร์มฮัก โทรศัพท์ 088-5726288
9.         ร้านอาหารโบแดง โทรศัพท์ 086-7798151
10.    เรือนอาหารเรือนริมน้ำ โทรศัพท์ 042-751301
11.    ร้านกาแฟ  Buckstawk Coffee House โทรศัพท์ 091-0606660
***แผนที่ตั้งโรงแรม/ร้านอาหาร/ห้างสรรพสินค้า สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

เงื่อนไขในการแลกรับของที่ระลึก :
สิทธิ์นักท่องเที่ยว 1,000 ท่านแรกที่ซื้อสินค้าและบริการทั้งจากโรงแรม ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสกลนครที่เข้าร่วมโครงการ ในช่วงวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557  ครบ 1,000 บาท ขึ้นไป (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำมารวมกันได้) นำใบเสร็จมาแลกรับพวงกุญแจน้องสุขใจได้ที่ซุ้ม ททท. ในบริเวณถนนคนเดินชุมชนท่าแร่ (ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2557), ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร (วันที่ 25 ธันวาคม 2557) และที่โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติก สกลนคร (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)  หรือจนกว่าของจะหมด
สัมผัสค่ำคืนแห่งความอัศจรรย์อันอบอุ่นด้วยแสงดาว มาร่วมนับดาวและร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ "เที่ยววันธรรมดา มหัศจรรย์ดาวบนดิน"  พลาดไม่ได้ ! กับงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส สกลนคร  23 - 25 ธันวาคม 2557 นี้
วันที่ 23 ธ.ค. 2557 ณ ชุมชนท่าแร่
ê ชมขบวนแห่ดาวคริสต์มาส รอบชุมชนท่าแร่มหัศจรรย์ สีสันดาวบนดินอันสวยอลังการ
ê ชมสถาปัตยกรรมโคโลเนียลอายุกว่า 100 ปี การประดับประดาบ้านเรือนด้วยดาว ไฟแสงสีระยิบระยับสวยงามตระการตา กิจกรรมสาธิตการทำดาว และถนนคนเดิน

           วันที่ 24 .. 2557 ณ ชุมชนท่าแร่
ê -  ชมขบวนแห่ดาวแบบดั้งเดิม รอบโบสถ์ และร่วมทำพิธีมิสซาการแห่ดาวแบบดั้งเดิมของชุมชนท่าแร่ด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ที่ถืออยู่ในมือ พิธีบูชามิสซา ณ โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล  ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
ê ชมสถาปัตยกรรมโคโลเนียลอายุกว่า 100 ปี การประดับประดาบ้านเรือนด้วยดาว ไฟแสงสีระยิบระยับสวยงามตระการตา กิจกรรมสาธิตการทำดาว และถนนคนเดิน

          
วันที่ 25 ธ.ค.2557 ณ ร.ร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
ê ชมความตระการตาของขบวนรถดาวกว่า 200 คันจากชุมชนชาวคริสต์ในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง งดงามตระการตาไปกับดาวบนดินนับหมื่นดวง
ê สนุกสนานกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ชมการแสดงบนเวที ณ สำนักมิสซังท่าแร่-หนองแสง (ร.ร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร)


สำนักมิสซังท่าแร่-หนองแสง


ตึกร้างต้องมนต์ขลัง 
          ต้นโพธิ์ที่ขึ้นปกคลุมตึกร้างที่ก่อด้วยอิฐฉาบปูนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก อายุเกือบ 100 ปี แห่งนี้ เคยเป็นบ้านของนายหนูกันและนางหนูนา โง่นคำ แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางการสั่งปิดโบสถ์ไม่ให้ประกอบพิธีกรรมใด ๆ ทางศาสนา บ้านแห่งนี้จึงเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ต่อมาถูกไฟไหม้และไม่มีการบูรณะซ่อมแซม


          แม้จะกลายเป็นตึกร้างอย่างที่เห็น ที่ทเศบาลตำบลท่าแร่ได้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบใหม่ และบรรจุให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรมของบ้านท่าแร่ และในช่วงเทศกาลแห่ดาวคริสมาสต์ก็มีการประดับประดาไฟหลากสีไม่แพ้ตึกเก่าบนถนนสายหลัก จนทำให้ที่นี่เป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมา “แชะ & แชร์”


คลิก!!! ดาวน์โหลด ข้อมูลและแผนที่ท่องเที่ยวงานประเพณีแห่ดาวและเทศกาลคริสต์มาส สกลนคร 2014
https://docs.google.com/file/d/0BwIr_hi14_MueV83MngxUi0tQTg/edit?usp=drive_web

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว 

"เที่ยววันธรรมดา มหัศจรรย์ดาวบนดิน  เยือนถิ่นพระธาตุ"

วันที่ 24—26 ธันวาคม 2557 (3 วัน 2 คืน)

(เส้นทาง กรุงเทพฯ—สกลนคร—นครพนม—กรุงเทพฯ)

วันแรก 24 ธ.ค. 2557 กรุงเทพฯ—สกลนคร
05.20 น.-06.45 น. เช็คอินน์ที่เค้าท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ณ สนามบินดอนเมือง ออกเดินทาง ด้วยเที่ยวบินที่ FD 3510
08.00 น.-09.30 น. ถึงสนามบินสกลนคร /เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ อ.เมืองสกลนคร ย้อนรอยภาพประวัติศาสตร์ ความประทับใจกับฝายน้ำล้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เคยเสด็จทรงงาน ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมนั่งรถรางชมกิจกรรมไข่ปลานิล และค้นหาที่มาของ 3 สายพันธุ์มหัศจรรย์แห่งภูพาน
13.00 น.                เดินทางไปยังโครงการหลวงแห่งที่ 3 อ.เต่างอย  เยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูป ตามโครงการพระราชดำริฯ อาทิ มะม่วงแช่อิ่ม, น้ำมะเขือเทศ ฯลฯ 
16.00 น.-20.30 น. เดินทางไปยังชุมชนท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร ชมขบวนแห่ดาวแบบดั้งเดิมกับชุมชนชาวคริสต์ ณ โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ชมซุ้มสาธิตการประดิษฐ์ดาว และเดินเที่ยวถนนคนเดินถนนข้าวใหม่ปลามันนั่งรถรางชมหมู่บ้านสัมผัสบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาส ชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนเก่าแบบโคโลเนียล ที่ประดับตกแต่งด้วยไฟและดาวระยิบระยับ /เช็คอินน์เข้าที่พัก จ.สกลนคร           
วันที่สอง 25 ธ.ค.2557 มหัศจรรย์แห่ดาว สกลนคร
08.00 น.                เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม นมัสการรูปเหมือนพระอาจารย์ฝั้นพร้อมชมนิทรรศการเครื่องอัฐบริขาร
09.50 น.                เดินทางไปยังบ้านถ้ำเต่า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตผ้าฝ้ายย้อมคราม สินค้าโอทอปขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนคร
พร้อมกิจกรรม DIY ย้อมครามด้วยตัวเองและนำกลับไปเป็นที่ระลึก
13.00 น.                กราบสักการะพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี /เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรม จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมของ อ.นาหว้า ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด
14.00 น.                เดินทางกลับเข้าตัวเมืองสกลนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน  สถานที่จัดแสดงแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ดินแดนแห่งธรรม ประกอบด้วย 4 ธรรม  ได้แก่ ธรรมะ อารยธรรม วัฒนธรรม  ธรรมชาติ
16.00 น.                เดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส  นมัสการรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานของเมืองไทย และเยี่ยมชมเครื่องอัฐบริขารของท่านซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ และนมัสการเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร 
16.50 น.                นมัสการพระธาตุเชิงชุม  พระธาตุคู่เมืองของชาวสกลนคร องค์พระธาตุฯเป็นเจดีย์รูปปลียอดเหลี่ยมแบบลาว ตามตำนานเชื่อว่า ภายในองค์พระธาตุเป็นที่ประทับรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์  ได้แก่  พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตมะ ภายในบริเวณวัด เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสน ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร 
17.30 น.-20.30 น. นำท่านเข้าร่วมงานเทศกาลแห่ดาว ชมความอลังการตระการตาของขบวนรถดาวกว่า 200 คันจากชุมชนชาวคริสต์ในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง งดงามละลานตากับ ดาวบนดินนับหมื่นดวง สนุกสนานกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส
วันที่สาม 26 ธ.ค.2557 สกลนครสักการะพระธาตุ นครพนมสกลนคร
08.00 น.                เดินทางไปวัดพระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคาร ที่ อ.นาแก จ.นครพนม
นมัสการพระธาตุศรีคุณ 
09.30 น.                เดินทางไปวัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์
11.00 น.                เดินทางไปยังวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นมัสการพระธาตุพนมที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างราว พ.ศ. 1200 -1400 เคยทรุดลงมาทั้งองค์ เมื่อ พ.ศ. 2518  และได้รับการบูรณะใหม่ตามแบบเดิม เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอก เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี  และผู้คนให้ความเคารพนับถือ /แวะซื้อของฝากในร้านของฝากใน อ.ธาตุพนม ได้แก่ กาละแม  หมูยอ  แหนมใบมะยม ฯลฯ
13.00 น.                เดินทางไปยังตัวจังหวัดนครพนม นมัสการพระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์เสริมบุญบารมีและมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน          และท่องเที่ยวตามโปรแกรม City tour เมืองนครพนม ได้แก่ วัดโอกาสศรีบัวบาน หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการหลังเก่า
15.30 น.                เดินทางไปยังจังหวัดสกลนคร แวะนมัสการพระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ อานิสงส์ช่วยเสริมบารมี ได้ประสบชัยชนะให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์
18.30 น.-19.35 น. ถึงสนามบินสกลนคร เช็คอินน์ ณ เค้าท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3517
 /ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง
20.50 น.                ถึงสนามบินดอนเมือง /เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

………………………………………………………………………
หมายเหตุ :              กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
-ททท.สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490-1 เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 . หรือติดตามข่าวสารที่ www.facebook.com/tatnakhonphanom Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม
-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 6247 
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (อบจ.สกลนคร) โทร. 0 4271 1773
-สำนักมิสซังท่าแร่-หนองแสง โทร. 0 4271 1272
-เทศบาลตำบลท่าแร่ โทร. 0 4275 1213


วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

“ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557

“ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557
จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีโบราณ “จุลกฐิน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557
จุลกฐิน หรือ กฐินแล่น คือคำเรียก กฐิน ที่ต้องทำด้วยการรีบด่วน โดยต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว มีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่พิธีบวชชีพราหมณ์ เพื่อความบริสุทธิ์ของดอกฝ้าย พิธีเก็บดอกฝ้ายโดยสาวพรหมจารี ก่อนนำดอกฝ้ายสู่ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การอิ้ว การดีด การล้อฝ้าย การเข็น การเปีย การฆ่าฝ้าย การย้อมสี การกวักฝ้าย ค้นหูก สืบหูก จนถึงขั้นตอนการทอให้เป็นผืนผ้าให้เสร็จทันภายในเช้าวันรุ่งขึ้น และทอดถวายแก่พระสงฆ์ ที่เรียกว่า “กรานกฐิน”

มูลเหตุของการทำจุลกฐินนี้  ในสมัยก่อนเกิดจากความจำเป็นที่จะต้องทอดกฐินให้สำเร็จทันตามกำหนดเวลาคือในวันสิ้นสุดเขตกฐิน จึงต้องรีบเร่งจัดหาผ้ากฐินเพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลาพระวินัยบัญญัติ ถือเป็นประเพณีโบราณที่เชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์มาก มีความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัว เพราะต้องใช้ความอุตสาหพยายามกว่ากฐินแบบธรรมดาเพื่อให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันจำกัดงานประเพณีจุลกฐิน จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงทำบุญทอดกฐินหลังวันออกพรรษา (ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) โดยในปีนี้ มีกำหนดการจัดงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” ทั้งหมด 3 ครั้ง ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ คือ

          ครั้งที่ 1   วันที่ 10-11-12  ตุลาคม 2557
                      ณ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลางอ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
                      วันที่ 10 ตุลาคม 2557
  15.00 น. เป็นต้นไป ร่วมพิธีไหลเรือไฟโบราณ ทำบุญสะเดาะเคราะห์  ร่วมรับประทานอาหารพาแลงแบบพื้นเมือง ร่วมรำวงย้อนยุคสนุกสนาน
    - ค่าบูชากระทงสะเดาะเคราะห์ กระทงละ 99 บาท
    - ค่าอาหารพาแลง คนละ 180 บาท  
     *ติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลดอนตาล (คุณหนุ่ย) โทร. 042 689054, 081 574 1615 
                      วันที่ 11 ตุลาคม 2557
                       07.00 น. ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ เก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง ร่วมปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน
                      วันที่ 12 ตุลาคม 2557
                       08.00 น.  ร่วมขบวนแห่จุลกฐิน พิธีทอดถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์


          ครั้งที่ 2   วันที่ 17-18-19 ตุลาคม  2557
                       ณ วัดศรีนันทาราม บ้านภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    วันที่ 17 ตุลาคม 2557
      16.00 น. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และรับประทานอาหารพาแลงแบบภูไท พร้อมชมการ   แสดงวัฒนธรรมฟ้อนภูไท (ค่าอาหารพาแลง คนละ 200 บาท)
     *ติดต่อได้ที่ ชุมชนบ้านภู (อ.ถวัลย์) โทร. 087 230 1599 
   วันที่ 18 ตุลาคม 2557
  07.00 น. ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ เก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง ร่วมปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน
                       วันที่ 19 ตุลาคม 2557
                     08.00 น. ร่วมขบวนแห่จุลกฐิน พิธีทอดถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์

          
ครั้งที่ 3   วันที่ 25-26 ตุลาคม  2557
                      ณ วัดป่าวิเวก  อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
                      วันที่  25  ตุลาคม 2557
   07.00 น. ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ เก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง ร่วมปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน
                      วันที่  26 ตุลาคม 2557
   08.00 น. ร่วมขบวนแห่จุลกฐิน พิธีทอดถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ 

                  นอกจากนี้ ยังมีงานประเพณี “กฐินน้ำ บูชาพญานาค” ในวันที่ พฤศจิกายน 2557
ร่วมพิธีบูชาพญานาค พิธีลอยเคราะห์ตามความเชื่อเพื่อความเป็นศิริมงคล ชมการรำบูชาองค์นาคา ล่องเรือทอดถวายกฐินกลางลำน้ำโขง จ.มุกดาหาร
                  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณท่าเทียบเรือสุกาย (ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 


(ตัวอย่างเส้นทางการเดินทาง)
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณในงาน
“ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน (กฐินแหล่น) ประจำปี 2557
ณ วัดศรีนันทาราม บ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
และเยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์...ดินแดนแห่งสวรรค์@สะหวันนะเขต สปป.ลาว
วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2557 (3 วัน 2 คืน)

วันศุกร์ที่  17 ตุลาคม 2557     

17.30 น.        เดินทางถึงบ้านภู หมู่บ้านวัฒนธรรมภูไท ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ งานพาแลง อาหารค่ำแบบพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองภูไท
20.30 .         เดินทางเข้าที่พัก
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557  (มุกดาหารสะหวันนะเขต)

06.00 น.         รับประทานอาหารเช้า  
06.30 .         เดินทางไปยังสวนฝ้าย บ้านภู ร่วมพิธีมงคลชัย เก็บฝ้ายใส่กระหยั่ง (ตระกร้า) ที่นำโดยเหล่าสาวพรหมจารีย์ นุ่งขาวห่มขาวดุจหมู่นางฟ้าลงมาเก็บดอกฝ้ายขาวอันบริสุทธิ์ ร่วมเก็บดอกฝ้ายงามใส่กระหยั่ง เพื่อนำไปปั่นเป็นเส้นใยถักทอเป็นผืนผ้าต่อไป
08.00 .         ชื่นชมกับความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่ลานทอผ้าในการเตรียมจุลกฐิน ชมขั้นตอนต่างๆ ในการทำผ้าเพื่อทอดจุลกฐิน เริ่มตั้งแต่ การอิ้วฝ้าย ดีดฝ้าย ม้วนเป็นหลอด ปั่นเป็นเส้นดายใส่กระสวยเครือ จนไปถึงขั้นตอนการทอบนกี่ เพลิดเพลินกับการชมการแสดงฟ้อนรำและเสียงดนตรีสนุกสนานครึกครื้นแบบชาวภูไท
 12.00 .         ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำโขงในเมืองมุกดาหาร
บ่าย               เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 สู่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
นมัสการพระธาตุอิงฮัง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของ สปป.ลาว และเป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม จากนั้นนำคณะชม ชิม และช้อป สินค้านานาชนิด ณ ร้าน ODOP ก่อนเดินทางสู่ ตลาดสิงคโปร์ เลือกซื้อสินค้าหลากหลายส่งตรงจากประเทศจีน ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างเต็มอิ่ม แวะร้านดาวเรือง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ก่อนข้ามสะพานกลับสู่ไทย
18.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ 
20.00 .         เข้าที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557  (มุกดาหาร – ร้อยเอ็ด

06.30 น.         รับประทานอาหารเช้า ที่ห้าแยกเวียดนาม
07.30 น.         เดินทางไปยังวัดศรีนันทาราม บ้านภู อ.หนองสูง  เพื่อร่วมพิธีทอดถวายผ้าจุลกฐิน
08.30 น.         ร่วมขบวนแห่ผ้าจุลกฐินที่งดงามด้วยศรัทธา อิ่มบุญอิ่มใจในพิธีถวายผ้าจุลกฐินและผ้าห่มองค์พระประธานร่วมกับชาวภูไทบ้านภู
10.00 .         เดินทางไป วัดผาน้ำทิพย์ ซึ่งประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อันเป็นพระเจดีย์ใหญ่ และมีความงดงามตระการตามากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย เป็นที่เคารพศรัทธาและความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ดและชาวอีสานทั้งมวล พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นพระธาตุที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่เคารพ
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 .       เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
..............................................

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครพนม
พื้นที่รับผิดชอบ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
ที่อยู่เลขที่ 184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042 513 490-1 โทรสาร 042 513492
Facebook.com/tatnakhonphanom
 Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม